Nieuwsbrief augustus 2014Nieuws

De zomerenquête van De Normaalste Zaak
Het delen van kennis en ervaring staat centraal bij De Normaalste Zaak. Daarom is het van belang dat we een beeld hebben van onze partners, wat hen beweegt en waar zij knelpunten ervaren.

VUL VANDAAG NOG DE ENQUÊTE IN!
Heeft u vragen over de enquête? Gebruikt u liever de Word-versie? Mailt u dit dan aan ons via f.stuyling@awvn.nl

Zuidas bouwt aan inclusieve arbeidsmarkt
Op 2 juni, tijdens de #WerkWerken van staatssecretaris Klijnsma, overhandigde een kopgroep van bedrijven gevestigd op en rond de Amsterdamse Zuidas haar de ‘Ambitie van Zuid’. Hiermee spreken deze bedrijven hun ambitie uit om samen te werken aan een ‘inclusieve arbeidsmarkt’, waar het talent van iedereen die wil en kan werken welkom is. Deze kennisintensieve bedrijven gaan met elkaar in gesprek over de uitdagingen en mogelijkheden van inclusief ondernemen.

Handreiking gericht op duurzaam inclusief te ondernemen
SBCM maakte drie handreikingen voor werkgevers die op een duurzame manier inclusief willen ondernemen. De handreikingen zijn opgesteld in samenspraak met zowel SW-organisaties als werkgevers.

In gesprek met Tweede Kamerleden
Het wetsvoorstel voor de Quotumwet is ingediend bij de Tweede Kamer. Binnen afzienbare tijd zal er een beslissing worden genomen over dit wetsvoorstel. De Normaalste Zaak maakt het voor partners mogelijk om voor die tijd het gesprek aan te gaan met Tweede Kamerleden. Via – deze link- kunt u uw beschikbaarheid doorgeven. Let op, vol is vol.


Nieuwe partners

Het aantal partners van De Normaalste Zaak blijft groeien, onlangs hebben onder andere de volgende bedrijven zich aangesloten:

Inntel Hotels Resort Zutphen – Hotel de Schildkamp – Vic Obdam Staalbouw – Van Werven – BST Telecom Service – Shimano – Business Art Service – PwC – ITvitae – Circulus – Indaver – L’Oréal – Balanz Facilitair – Avéwé – WVS Schoonmaak – Zorgwacht – Van Straaten Post – WML Facilitair – De Nieuwe Poort – CNV Jongeren – Overlijdensregister – Visschedijk.


Agenda: activiteiten met partners

Ga naar de agenda voor uitgebreide informatie en aanmelden

10 september, Den Haag: Nationaal congres over psychische aandoening
De minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigen bestuurders en HR- en diversiteitmanagers uit om deel te nemen aan het Nationaal Congres ‘Anders denken over psychische aandoeningen’, op woensdag 10 september 2014 in de Fokker Terminal in Den Haag.

16 september, Eindhoven: Community breakfast gericht op techniek sector    

17 september, Amsterdam: Plenaire sessie Zuidas

augustus – september, Amsterdam: Zomerschool voor koplopers van de Zuidas 

2 oktober, Den Haag: Voorlichting Participatiewet voor werkgevers
Ook in Eindhoven op 6 oktober en in Zwolle op 9 oktober. Ter voorbereiding op de Participatiewet en de Quotumregeling organiseert De Normaalste Zaak in samenspraak met AWVN drie informatiebijeenkomsten voor werkgevers.

3 oktober, Utrecht: Meeting Utrecht van de pilot ‘Onbeperkt aan de Slag’

9  oktober, Utrecht: Netwerklunch CAPpuccino &Zo over Arbeid & handicap  


Deel uw inspirerende voorbeelden en innovatieve ideeën

Op de website van De Normaalste Zaak delen we goede voorbeelden van partners. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Het is ook een goede manier om te laten zien wat uw bedrijf doet op het gebied van inclusief ondernemen. Hieronder drie spotlightberichten:

Er zijn inmiddels al meer dan dertig spotlightberichten. Wilt u ook anderen inspireren met uw ervaringen, deel uw voorbeeld en stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl.


Ander nieuws

Regelluwe regio Zwolle ontzorgt werkgevers
Een beperkte, duidelijke set regels bij het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking in plaats van het woud waar veel werkgevers in verdwalen. Daarvoor tekenden op 2 juli gemeenten uit de arbeidsregio Zwolle en een groep werkgevers. – Lees meer –

Doe mee met Werkgevers gaan inclusief
Veel partners van De Normaalste Zaak zijn voorlopers op het gebied van inclusief ondernemen en hebben al successen geboekt. We vragen onze partners daarom zich aan te melden bij werkgeversgaaninclusief.nl en er hun gerealiseerde plaatsingen en eventuele ambities kenbaar te maken. Zo maken we zichtbaar dat we als werkgevers samen de schouders eronder zetten om de 100.000-banenafspraak uit het Sociaal akkoord in te vullen.

Handreikingen duurzaam inclusief ondernemen
Het SBCM, a-&o-fonds sociale werkvoorziening, maakte drie handreikingen voor werkgevers die op een duurzame manier inclusief willen ondernemen. De handreikingen zijn opgesteld in samenspraak met zowel SW-organisaties als werkgevers.

De AWVN-trofee Inclusief werkgeven
AWVN reikt jaarlijks een prijs uit aan werkgevers die succesvol kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Liander was de eerste winnaar van de AWVN-trofee. Bent of kent u een werkgever die deze prijs verdient, aanmelden kan via deze – link

Doelgroep Participatiewet
Om helder te krijgen wie er precies binnen de doelgroep van de Participatiewet vallen, gaat UWV een landelijk doelgroepregister bijhouden. Werkgevers kunnen bij UWV opvragen of een sollicitant of werknemer in het doelgroepregister staat. –Lees meer

Helft werkgevers bereid om arbeidsbeperkte aan te nemen
Van de werkgevers met meer dan 25 medewerkers die nog geen mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, geeft bijna de helft aan bereid te zijn zich extra in te spannen om dit mogelijk te maken. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag dat deze week gepresenteerd is. –Lees meer –


Voor meer informatie over items in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Bert van Boggelen, 06-51534933.

Deel dit bericht