Nieuwsbrief december 2012


Resultaten Enquête DNZ in het nieuws

Liever Stimuleren dan stigmatiseren – geen quotum in Participatiewet
Onderzoek van De Normaalste Zaak onder werkgevers die al mensen met een arbeidsbeperking in hun bedrijf hebben, wijst uit dat stimuleringsmaatregelen veruit de voorkeur genieten. Dwang levert stigmatisering van arbeidsgehandicapte werknemers op en slechts ‘vluchtige’ arbeidsplaatsen.lees meer

Zie voor de onderzoeksresultaten het rapport.


Noteer alvast in uw agenda:
Nieuwjaarsborrel/tweede tekensessie partners op 29 januari 2013
Na het succes van de eerste tekensessie volgt in januari tijdens de nieuwjaarsborrel de tweede. Informatief, inspirerend en ook zakelijk interessant.


Agenda najaar: activiteiten met partners
Ga naar de agenda voor uitgebreide informatie en aanmelden

Startbijeenkomst ontwikkelen businesscase, 19 december 2012, Utrecht
Samen met enkele partners gaat De Normaalste Zaak een aantal businesscases uit de praktijk ontwikkelen.

Bijeenkomst rondom cao-afspraken 10 januari 2013
Bijeenkomst over hoe werkgevers hun cao-afspraken over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in kunnen vullen.

Nieuwjaarborrel/Tweede tekensessie partners op 29 januari 2013
Na het succes van de eerste tekensessie volgt in januari de tweede. Informatief, inspirerend en ook zakelijk interessant.

Werkbezoek Vaste Kamercommissie van SZW, 28 januari 2013
Een gesprek annex werkbezoek met de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken. Voor partners een uitgelezen kans om met de kamerleden in gesprek te gaan over ondernemen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Ronde tafel dialoog kennisbedrijven, 6 februari 2013, bij Microsoft, Schiphol
Ronde tafel dialoog voor bedrijven die graag inclusief willen ondernemen maar zich afvragen of dit mogelijk is binnen hun organisatie.


Nieuwjaarsevent MVO Nederland

Gratis naar het meest inspirerende MVO-event van 2013?  Het kan als u zich nú aanmeldt als partner van MVO Nederland!
Op 17 januari a.s. organiseert MVO Nederland het Nieuwjaarsevent 2013. MVO blikt vooruit op ontwikkelingen, u kunt uw visie toetsen aan die van de experts en verdieping vinden in diverse inspirerende subsessies. En natuurlijk netwerken en zaken doen met andere duurzame bedrijven.
De Normaalste Zaak zal in samenwerking met enkele partners tijdens dit Nieuwjaarsevent 2 workshops verzorgen, KOM OOK!


Kijkje in de keuken

Groenwerk XL
Groenwerk XL groeit tegen economische trends in 


Overzicht nieuwe partners
lees meer


Twitterlijst voor partners
De Normaalste Zaak is ook actief op Twitter. Via ons Twitter-account houden we u op de hoogte van het laatste nieuws over inclusief ondernemen en onze partners.
Wilt u niet alleen De Normaalste Zaak volgen, maar ook de partners? Dan kan dit via de Twitterlijst ‘Partners van De Normaalste Zaak’. – lees meer –


Brochure Cedris/DNZ: Zelf aan de slag, hoe doe ik dat?
Hoe kunnen bedrijven profiteren van samenwerking met de sociale werkvoorziening? De Normaalste Zaak en Cedris hebben gezamenlijk een brochure ontwikkeld waarin alle vormen van samenwerking (van begeleid werken tot en met joint ventures) zijn uitgewerkt. Een brochure vol informatie en inspiratie voor bedrijven die overwegen om te gaan werken met (medewerkers van) de sociale werkvoorziening.


Deelname De Normaalste Zaak aan bijeenkomsten

Locus Netwerkdag 6 december 2012
Vandaag, donderdag 6 december, vond de derde Locus netwerkdag plaats. In het Louis Hartlooper complex ontmoeten bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven elkaar. Ook diverse partners van De Normaalste Zaak werken samen met Locus, en zullen die middag aanwezig zijn. Tijdens diverse kenniscafe’s gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over actuele thema’s, zoals SROI en Flex & Deeltijd. Bovendien is prof. Annemieke Roobeek uitgenodigd, expert op het gebied van netwerkorganisaties, om met de aanwezigen op te zoek te gaan naar nog effectievere manieren van samenwerken vanuit de netwerkgedachte. Tevens zal Locus-voorzitter Harry van de Kraats (HR directeur Nederlandse Spoorwegen) mede namens De Normaalste Zaak, de brochure ‘In de Startblokken’ overhandigen aan FME.

Voor meer informatie over items in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Bert van Boggelen, 06-51534933.