Nieuwsbrief februari 2013Deel uw succesverhalen over het werken met mensen met autisme!

De Normaalste Zaak besteed tijdens de week van het autisme uitgebreid aandacht aan het werken met autisten op de werkvloer. Wij geven graag aandacht aan uw verhaal. – lees meer –


Agenda: activiteiten met partners

Ga naar de agenda voor uitgebreide informatie en aanmelden.

Denktank inclusief ondernemen 28 februari 2013
Met een aantal partners gaan we een visie formuleren over mogelijke alternatieven voor het quotum, rol van De Normaalste Zaak en welk signaal we vanuit het bedrijfsleven willen afgeven aan de politiek en sociale partners. – lees meer –

Ronde tafel dialoog kennisintensieve bedrijven, 20 maart 2013
Ronde tafel dialoog voor bedrijven die graag inclusief willen ondernemen maar zich afvragen of dit mogelijk is binnen hun organisatie. – lees meer –

Werkgeverscongres ‘ autisme op de werkvloer’ ism NS, VWS en NvA, 2 april 2013
Op wereld autisme dag gaat een select gezelschap van werkgevers, HR professionals en ervaringsdeskundigen kijken hoe werkgevers nog meer profijt kunnen hebben van werknemers met autisme. – lees meer –


Andere interessante activiteiten

Loket 13 Monologen theater over mensen met een handicap
Het theaterproject Loket 13 wil ons verhalen van gehandicapten vertellen. Dat gebeurt in een bijzonder format, waarbij 24 personages in een monoloog hun verhaal doen, telkens aan één toeschouwer tegelijk. – lees meer


De Normaalste Zaak en partners in de media

Bert van Boggelen in Goedemorgen Nederland op radio 1 over het quotum. beluister hier –


Impressiefilm nieuwjaarsmeeting De Normaalste Zaak bij Brandwijk Kerstpakketten.  – bekijk hier –


Impressie bijeenkomsten afgelopen maand

Marktontmoeting Social Return
Inspirerende bijeenkomst waarbij inkopers en opdrachtgevers met elkaar in gesprek gingen hoe ze succesvol invulling kunnen geven aan social return. – lees meer –

Nieuwjaarsmeeting en tweede tekensessie De Normaalste Zaak
Tijdens een inspirerende bijeenkomst bij Brandwijk Kerspakketten heeft Wolter en Dros getekend als 100e partner van De Normaalste Zaak. Werkgevers pleitten tijdens de bijeenkomst voor een beleid dat inclusief ondernemen stimuleert in plaats van afdwingt. – lees meer

Werkbezoek Vaste Kamercommissie
Een constructieve dag met brede inzichten op het gebied van inclusief ondernemen. – lees meer –


Ander nieuws

Interne jobcoaching weer mogelijk – lees meer –
Klanten vragen om inclusief ondernemen – lees meer
Stappenplan voor tijdige instroom technici – lees meer
Tweede Kamer debatteert over participatiewet – lees meer –
Steeds meer werkgevers nemen jong-gehandicapten in dienst lees meer


Overzicht nieuwe partners

De afgelopen maand hebben zich weer acht nieuwe partners aangesloten bij De Normaalste Zaak.
Gascogne – Go Cartridge – Jemie Servicestation – Raspberry MaxxTen Have Bedrijfsdiensten – Van Dorp Installaties – Westerveld – Wolter en Dros 


Voor meer informatie over items in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Bert van Boggelen, 06-51534933.