Nieuwsbrief maart 2013De Normaalste Zaak in beweging

De afgelopen tijd hebben we een aantal inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er een denktank, waar werd nagedacht hoe we een inclusieve arbeidsmarkt kunnen realiseren en welk signaal we willen afgeven aan de politiek en sociale partners. Ook de komende tijd gebeurt er een heleboel, kijk voor een overzicht op onze agenda.


Agenda: activiteiten met partners

Ga naar de agenda voor uitgebreide informatie en aanmelden

Ronde tafel dialoog kennisintensieve bedrijven, 20 maart 2013
Ronde tafel dialoog voor bedrijven die graag inclusief willen ondernemen maar zich afvragen hoe dit mogelijk is binnen hun organisatie (inschrijven niet meer mogelijk)

Tweede werksessie specifiek voor grote Nederlandse organisaties (ism met Accenture), 21 maart 2013
Een werksessie met aandacht voor de mogelijkheden van het grootschalig plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Grote bedrijven kunnen zich nog aanmelden.

Werkgeverscongres ‘autisme op de werkvloer’ ism Vanuit Autisme Bekeken, NS, NvA en Autismefonds, 2 april 2013
Op wereld autisme dag gaat een select gezelschap van werkgevers, HR professionals en ervaringsdeskundigen kijken hoe werkgevers nog meer profijt kunnen hebben van werknemers met autisme

Businesscase Meeting inclusief ondernemen, 16 april 2013
Bijeenkomst waarin verschillende businesscases worden gepresenteerd van bedrijven die aan de slag zijn gegaan met inclusief ondernemen. Daarna kunt u een begin maken met de businesscase binnen uw eigen organisatie.

Netwerkborrel ervaringen met SW-bedrijven, 18 april 2013
Werkgevers gaan met elkaar in gesprek over hun ervaringen met SW-bedrijven om van elkaar te leren.


Oproep: deel uw inspirerende voorbeelden of innovatieve ideeën op gebied van inclusief ondernemen!

Op de website van De Normaalste Zaak willen we goede voorbeelden van partners delen. Daardoor inspireer je anderen en zo kunnen partners van elkaar leren.
We kunnen u eventueel ondersteunen bij het schrijven van een kort artikel. Stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl


De Normaalste Zaak en partners in de media

Uitzending Een Vandaag, hoe krijg je arbeidsgehandicapten aan het werk – bekijk hier-
– Arbeidsgehandicapten aan het werk ‘gewoon normaal’, Werkgeven maart 2013
– ‘Dwingen heeft geen zin’ Experts over het quotum, Elsevier
Is Jetta nog in te halen? Alternatieven voor een quotum, Forum, februari 2013
– Mag het quotum arbeidsgehandicapten in de ijskast?


Ander nieuws

Werknemers met arbeidshandicap zijn goed voor de organisatie
Beloon werkgevers maar geef geen boete bij quotum arbeidsgehandicapten


Voor meer informatie over items in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Bert van Boggelen, 06-51534933.

 

 

Deel dit bericht