Nieuwsbrief November 2012


Regeerakkoord: quotum in dienst nemen arbeidsgehandicapten

Het kabinet Rutte II heeft het voornemen het wetsvoorstel Werken naar Vermogen te zullen vervangen door een Participatiewet die in werking treedt op 1 januari 2014. Een quotumregeling voor bedrijven met meer dan 25 medewerkers maakt deel uit van deze wet. Tussen 2015 en 2021 krijgen deze bedrijven de tijd om ervoor te zorgen dat 5% van hun personeelsbestand bestaat uit mensen met een arbeidshandicap. Bedrijven die zich niet aan het quotum houden, betalen een boete van 5.000 euro per werkplek.
Lees meer

Enquête onder partners over Participatiewet
Graag horen wij wat u, als partner van De Normaalste Zaak, vindt van de voorgenomen Participatiewet. Om die reden ontvangt u vrijdag 9 november a.s. een korte enquête. De uitkomsten van de enquête neemt De Normaalste Zaak onder andere mee in het gesprek met de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken dat op korte termijn zal plaatsvinden.

 

Nieuwe mobiliteitsbonus voor aannemen arbeidsgehandicapten

Volgens het regeerakkoord krijgen werkgevers 7000 euro bonus voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte. Deze nieuwe mobiliteitsbonus heeft als doel om de arbeidsparticipatie te stimuleren. De bonus is een premiekorting voor werkgevers die een oudere met een uitkering en arbeidsgehandicapten in dienst nemen.
Lees meer 

 

Kijkje in de keuken

Webmastery
Webmastery beheert websites en social media voor organisaties. De webbeheerders van Webmastery werken vanuit huis met flexibele uren, ook ‘s avonds en in het weekend. Dit geeft het bedrijf de mogelijkheid om sociaal te ondernemen. Webmastery werkt uitsluitend met mensen die door medische redenen aan huis gebonden zijn en daarom een arbeidshandicap hebben. De Normaalste Zaak heeft Webmastery ingehuurd om de website en de Twitterpagina te beheren.
Lees meer 

 

Twee partners De Normaalste Zaak in het zonnetje tijdens uitreiking MOVISIE Participatieprijs

Op vrijdag 2 november vond in het statige gebouw van de Sociaal-Economische Raad in Den Haag de uitreiking van de MOVISIE Participatieprijs 2012 plaats. Dit is een gloednieuwe prijs, die jaarlijks een project bekroont dat de participatie van kwetsbare groepen bevordert. In 2012 was het thema arbeidsparticipatie. Winnaar dit jaar werd Dutch Career Cup, een initiatief van USG Restart, UWV en diverse voetbalclubs waardoor 150 Wajongers een werkplek hebben weten te verwerven. Maar er was ook lof voor twee partners van De Normaalste Zaak! Het project ‘test engineers’ van het Philips Werkgelegenheidsplan zat bij de 3 finalisten, en AutiTalent ontving een eervolle vermelding. Lees en bekijk hier meer over deze partners:

Philips
AutiTalent

 

Partners voor partners

Op deze pagina kunnen partners van De Normaalste Zaak berichten plaatsen voor partners.

Ctaste wil graag haar expertise delen met partners van De Normaalste Zaak

 

Overzicht nieuwe partners

In oktober schaarden 10 nieuwe bedrijven zich achter het initiatief van De Normaalste Zaak.

Bekijk de bedrijven 

 

Niet vergeten: De Normaalste Zaak in uw (sociaal) jaarverslag

Over een paar weken gaat u weer schrijven aan uw jaarveslag en sociaal jaarverslag. Dat u heeft getekend voor een inclusieve arbeidsmarkt mag best gemeld worden. Ga voor uw foto naar de foto’s en mocht u het logo van De Normaalste Zaak willen plaatsen stuur dan even een mail naar info@denormaalstezaak.nl dan sturen wij u het logo toe. U kunt tevens melding maken van uw partnerpagina op de DNZ-site om uw zichtbaarheid ten aanzien van inclusief ondernemerschap te vergroten www.denormaalstezaal.nl/dnz-partners

 

Agenda najaar: activiteiten met partners
Ga naar de agenda voor uitgebreide informatie en aanmelden

Ronde tafel dialoog kennisbedrijven
Ronde tafel dialoog voor bedrijven die graag inclusief willen ondernemen maar zich afvragen of dit mogelijk is binnen hun organisatie.

Bijeenkomst rondom cao-afspraken

Bijeenkomst over hoe werkgevers hun cao-afspraken over mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in kunnen vullen.

Startbijeenkomst ontwikkelen businesscase
Samen met enkele partners wil De Normaalste Zaak een aantal businesscases uit de praktijk ontwikkelen.

Tweede tekensessie nieuwe partners op 10 januari
Na het succes van de eerste tekensessie volgt in januari de tweede. Informatief, inspirerend en ook zakelijk interessant.

In voorbereiding
Een gesprek annex werkbezoek met de Vaste Kamercommissie van Sociale Zaken. Voor partners een uitgelezen kans om met de kamerleden in gesprek te gaan over ondernemen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Boek ‘Stempel geschikt’

Hoe krijgen we een arbeidsmarkt waarin plek is voor iedereen? In het boek ‘Stempel geschikt!’ verzamelden Bert van Boggelen, kwartiermaker van De Normaalste Zaak, en ABU-directeur Aart van der Gaag de antwoorden van 60 Nederlanders met een visie op de ‘inclusieve arbeidsmarkt’.
Lees meer 

 

TNO publiceert handleiding social return voor bouw en infra

TNO heeft een handleiding social return opgesteld, in opdracht van de cao-partners in de bouw en infra. Dit hulpmiddel maakt opdrachtnemers (werkgevers) in deze sector wegwijs in het onderwerp. Op 1 november j.l. ging De Normaalste Zaak in gesprek over social return met ondernemers in bouw- en infra tijdens een marktontmoeting van Bouwend Nederland. Tijdens deze bijeenkomst werden ook de eerste exemplaren van de handleiding uitgereikt aan de aanwezigen.

Zelf aan de slag met social return? Hier vindt u de handleiding en meer praktische informatie.

 

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld u dan aan via info@denormaalstezaak.nl.