Nieuwsbrief oktober 2013Nieuwe partners

Het aantal partners van De Normaalste Zaak blijft groeien, onlangs hebben de volgende bedrijven zich aangesloten:
MicrosoftSchone ZaakProrest CateringZonlineELIËNS InterieurprojektenBinthoutHemmink


Agenda: activiteiten met partners

Ga naar de agenda voor uitgebreide informatie en aanmelden

Expeditie Autisme op de werkvloer, Start 3 oktober 2013
In samenspraak met AWVN organiseert De Normaalste Zaak een leertraject van totaal vijf bijeenkomsten voor bedrijven die hun organisatie meer willen openstellen voor medewerkers met autisme. Meer weten? Mail Bart Siemens: b.siemens@awvn.nl

Intervisiebijeenkomst met partners uit Eindhoven en omgeving, 18 oktober 2013
Deze regiogebonden intervisiebijeenkomst brengt partners uit de regio Eindhoven samen om elkaar te helpen met inclusief ondernemen. Meer weten? Mail Bert van Boggelen: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl

Houd 15 november vrij voor de algemene netwerkbijeenkomst en tekensessie nieuwe partners bij Movares
Partners delen kennis via workshops, presentaties en ontmoeten elkaar en de nieuwe partners. Meer specifieke informatie over het programma e.d. volgt. U kunt zich aanmelden bij: f.stuyling@awvn.nl

Rondetafelgesprek over sociale inkoop/uitbesteding, 28 november 2013
Hoe kunnen (grote) bedrijven op een sociale, maatschappelijk verantwoorde manier hun inkoopbeleid en uitbestedingsbeleid aanpassen, meer gericht op inclusieve organisaties. En wat is de mogelijke rol die de PSO hierin kan spelen? Heeft u interesse? Mail Bert van Boggelen: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl

Inclusief ondernemen voor kennisintensieve bedrijven, oktober en november 2013
Deze bijeenkomsten behandelen het creëren van draagvlak voor inclusief ondernemen binnen de eigen organisatie en het inrichten en aanpassen van het werving- en selectieproces hierop. Meer weten of aanmelden? Mail Frederick Stuyling de Lange: f.stuyling@awvn.nl

Workshop inclusief HR voor HR-professionals, datum volgt
Tijdens deze workshop zullen de deelnemers antwoord geven op de vraag wat er nodig is om te komen tot inclusief HR-beleid. Meer weten? Mail Bart Siemens: b.siemens@awvn.nl


Nieuws

Oproep: focusgroepbijeenkomsten over werken met een psychische stoornis
GAK fonds bereidt een campagne voor over werken met een psychische stoornis. Ecorys organiseert bijeenkomsten die als input dienen voor de mediacampagne “Zo gek nog niet, werken met een psychische stoornis”. De bijeenkomsten focussen op vooroordelen en knelpunten die werken met een psychische stoornis tegenwerken. Kijk hier voor meer informatie of meld u aan voor één van de focusgroepen.

Oproep: deel uw inspirerende voorbeelden en innovatieve ideeën op het gebied van inclusief ondernemen
Op de website van De Normaalste Zaak delen we goede voorbeelden van partners. Dat inspireert anderen en zo kunnen partners van elkaar leren. Het is ook een goede manier om te laten zien wat uw bedrijf doet op het gebied van inclusief ondernemen.
We kunnen u eventueel ondersteunen bij het schrijven van een kort artikel. Stuur een e-mail naar info@denormaalstezaak.nl

Enquête-uitslag over ambities en verwachtingen van de partners
Naar aanleiding van ons eenjarige bestaan heeft De Normaalste Zaak een enquête afgenomen onder de partners over hun ambities en verwachtingen. Het overgrote deel van de partners heeft aan deze enquête meegewerkt, waarvoor onze hartelijke dank.
Lees hier de samenvatting van de uitslag van de enquête.

Subsidiecalculator, informatie over de financiële voordelen van MVO
Uit onderzoek onder onze partners blijkt dat er behoefde is aan informatie over subsidies en regelingen. Subsidiecalculator.nl geeft een beeld van de hoogte van de bedragen en achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen.

Supportdesk beschikbaar vanaf 8 oktober
Vanaf 8 oktober is de helpdesk van De Normaalste Zaak beschikbaar voor de partners. U kunt er terecht met uw vragen over inclusief ondernemen. Houd voor meer informatie de website van De Normaalste Zaak in de gaten.

Denkhulp Quotum: een hulpmiddel bij helder denken over een quotum voor arbeidsgehandicapten
Kijk hier voor een boek dat dient als denkhulp om gestructureerd na te denken over het quotum arbeidsgehandicapten.


Ander nieuws

Aantal CAO-afspraken over over Wajongeren stijgt door sociaal akkoord
Het aantal CAO-afspraken die het mogelijk maken voor arbeidsongeschikte jongeren om stage- en arbeidsplaatsen te vinden stijgt dankzij het sociaal akkoord. – lees meer

Steeds meer ouderen actief op de arbeidsmarkt
In het kennisverslag (2013) van het UWV werd een stijgende arbeidsparticipatie van 55-plussers gepresenteerd. – lees meer

Gemeenten en sociale partners starten overleg over invulling Participatiewet
Medio augustus is het overleg tussen gemeente en sociale partners van start gegaan over de invullen van het sociaal akkoord. – lees meer

Hier vindt u de hoofdlijnenbrief van Jetta Klijnsma over de Participatiewet en het quotum gericht aan de Tweede Kamer.


Voor meer informatie over items in deze nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Bert van Boggelen, 06-51534933.