Noorderlink: Je moet eigenlijk niet te veel praten over inclusie


Noorderlink

Noorderlink is een netwerkorganisatie op human-resourcesgebied van 36 grote, noordelijke werkgevers. De directeuren P&O van deze organisaties vormen samen het bestuur. De organisatie wordt geleid door directeur Henk Eggens, een man met een uitgesproken visie op arbeidsmarktbeleid.

“Als Noorderlink proberen we belangen te verstrengelen. Daar bedoel ik mee dat we altijd op zoek zijn naar gemeenschappelijke belangen die kunnen dienen als vertrekpunt voor onze acties. In het meest concrete geval betekent het dat we de handen ineenslaan op HR-thema’s en kennis zoveel mogelijk proberen te delen.

Dat kan er toe leiden dat we personeel dat overtallig is bij organisatie A gemakkelijk kunnen plaatsen bij organisatie B, maar het betekent ook dat de noordelijke werkgevers via Noorderlink bijvoorbeeld proberen om mensen uit het westen naar onze regio te lokken. Dat lukt veel beter als je samen optrekt. Daarnaast hebben we ons de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke vacaturesite in het noorden, ook voor organisaties die niet bij ons aangesloten zijn.

Creatieve oplossingen

En kennis delen betekent natuurlijk ook dat we inhoudelijk de discussie aangaan, bijvoorbeeld over de Participatiewet en de inclusieve arbeidsmarkt. Via Noorderlink komen dan ook creatieve oplossingen aan bod. Wat te denken van bedrijven die zelf niet direct de ruimte hebben om mensen met een beperking aan te nemen, die de handen ineenslaan en functies sponsoren bij de schouwburg of een andere instelling naar keuze.

Dat is in al zijn eenvoud toch een geniale oplossing, want iedereen wint. Er wordt werk gecreëerd, instellingen die wel de behoefte hebben aan extra mankracht, maar niet de financiën krijgen hulp en het bedrijfsleven houdt zich aan zijn inspanningsverplichting. Oplossingen zijn er altijd, je moet ze alleen zien.

Inclusie

Ik ben helemaal niet tegen inclusie op de arbeidsmarkt. Sterker nog, ik ben er een warm voorstander van en wij hebben als Noorderlink zelf iemand in dienst die bijna blind is, maar ik wil het daar liever helemaal niet over hebben. Ik wil niet belanden in discussies over doelgroepenbeleid, je moet gewoon de mensen een kans geven en daar verder niet al te veel woorden aan vuil maken.

Ik ben overigens wel sceptisch of wij als Nederland in staat zijn om alle doelen van de Participatiewet te halen. Er is nu eenmaal een groep mensen voor wie het echt heel moeilijk zal zijn, die hebben toch SW-achtige voorzieningen nodig. Daar zullen we over een paar jaar wel achter komen en dan moet alles waarschijnlijk weer anders. Maar goed, als de Participatiewet bijdraagt aan bewustwording rond dit thema, is dat ook wel weer winst.”