Nu online: handreiking Partnership en inkoopkracht


Het afgelopen jaar zijn er 15 proeftuinen gestart waarbinnen overheidsopdrachtgevers en hun leveranciers onderzochten of zij gezamenlijk meer banen kunnen realiseren. Een team vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en De Normaalste Zaak begeleidde en monitorde dit project. De lessen en ervaringen hebben we samengebracht in een handreiking, die we inzetten om nog meer proeftuinen te starten.

Nienke Schütte, projectleider van de proeftuinen Partnership en inkoopkracht, overhandigde vorige week het eerste exemplaar aan Aart van der Gaag, inspirator voor 25.000 banen bij overheidswerkgevers.

Bekijk hier de handreiking Partnership en inkoopkracht

Achtergrond

De Tweede Kamer nam een jaar geleden een motie aan om de quota voor overheid (25.000) en bedrijfsleven (100.000) samen te voegen tot één quotum. Staatssecretaris Van Ark (SZW) wil deze motie uitvoeren. Wij grijpen de kans om te laten zien dat samenwerken écht werkt. Niet achterover leunen, maar juist met elkaar aan de slag om vanuit inkoopkracht en partnership meer banen voor de doelgroep banenafspraak te realiseren.

Nieuwe proeftuinen

De handreiking is een mooie kroon op het werk van de proeftuinen, maar zeker niet het eindstation. We willen deze vorm van partnerships verder onder de aandacht brengen, onder meer door meer proeftuinen te starten. Een proeftuin bestaat uit een opdrachtgever en een leverancier die de ambitie hebben om gezamenlijk meer banen voor de banenafspraak te realiseren.

Wat bieden wij de deelnemers:

  • Toegang tot informatie
  • Bijeenkomsten met ervaringsdeskundigen uit andere proeftuinen
  • Begeleiding op partnership-niveau

Aan de deelnemers van deze proeftuin vragen we actieve deelname aan de workshops en aan het opzetten en operationaliseren van het partnership. Ook vragen we kennis, ervaringen en resultaten te delen.

Contact

Heeft u interesse in deelname of wilt u meer informatie over de proeftuin? Neem dan contact op met Nienke Schütte: nienkeschutte@denormaalstezaak.nl
Wilt u een gedrukt exemplaar van de handreiking ontvangen? Neem dan contact op met Lisanne Smits: lisannesmits@denormaalstezaak.nl