Nu online: inclusiepamflet Drechtsteden


Na regio Midden en regio Twente heeft ook Drechtsteden een inclusiepamflet opgesteld. Het bijzondere aan dit pamflet is dat het zich specifiek richt op aandacht voor kwetsbare jongeren. Inclusieve werkgevers en publieke dienstverleners werkten daarom samen met verschillende onderwijsinstellingen een plan van aanpak uit rond vier belangrijke thema’s voor deze doelgroep.

De vier thema’s zijn:

 • In beeld krijgen en houden van kwetsbare jongeren
  Jongeren die uitvallen – of dreigen uit te vallen – hebben weinig vertrouwen in instanties, waardoor zij zich niet laten begeleiden. Dit wantrouwen komt meestal voort uit negatieve ervaringen. Als jongeren van de radar verdwijnen, zijn ze voor zowel werkgevers als publieke instanties onvindbaar.
 • Stimuleren van doorontwikkeling
  Als er (regelmatig) een wisseling van werkgever plaatsvindt, gaat de kennis die de vorige werkgever over hem of haar heeft opgedaan vaak verloren en dat is zonde.
 • Creëren van realistische verwachtingen bij werkgevers
  Tijdens stages zijn werkgevers enthousiast over kandidaten, maar vaak veranderen de verwachtingen omtrent de belastbaarheid en loopbaanontwikkelingen zodra iemand in loondienst komt.
 • Eén zichtbaar aanspreekpunt voor vragen en initiatieven
  Werkgevers weten weinig van de regelingen die er zijn om kwetsbare jongeren op weg naar de arbeidsmarkt te helpen.

De mogelijke oplossingen en actiepunten lees je in het inclusiepamflet Drechtsteden (pdf)