Nu online: position paper over onbenut arbeidspotentieel


Weer een mijlpaal voor De Normaalste Zaak afgelopen maandag. In de Tweede Kamer vond een rondetafelgesprek over onbenut arbeidspotentieel plaats. Op uitnodiging van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vertelde Simone Jansen (Albert Heijn) over onze visie op dit thema.

Er staan nu nog te veel mensen aan de kant. De commissie wil onder meer oplossingen voor mismatches op de arbeidsmarkt in beeld brengen. DNZ ziet genoeg kansen.

Verbreed de doelgroep!

De Normaalste Zaak stelt voorop dat er plaats moet zijn voor iedereen die wil en kan werken. Daar is een partnerschap tussen gemeenten/UWV en werkgevers voor nodig. Werkgevers hebben daarbij behoefte aan een eenduidige set aan instrumenten voor onder meer begeleiding, opleiding op maat, loonkostensubsidie en no-risk. Daarnaast hekelt DNZ de huidige vinkjescultuur rondom het doelgroepregister; deze sluit mensen buiten. Daarom stellen we voor om in het doelgroepregister alle werkzoekenden toe te laten die het zonder ondersteuning niet redden.

Benieuwd naar onze andere aanbevelingen?
Ons position paper leest u hier