Nu online: WerkWeb-Autisme


Vandaag – op Wereld Autismedag – is de online tool Werkwebautisme.nl gelanceerd. Het is een plek waar informatie voor werkgevers en informatie voor mensen met autisme die (willen) studeren of werken bij elkaar komt.

Voor mensen met autisme

Mensen met behulp van wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten
een ‘persoonlijk ontwikkelprofiel’ opstellen dat inzicht geeft in welk werk passend is en welke ondersteuning er nodig is bij het vinden of behouden van een passende studie of baan. De website kan naar behoefte prikkel-arm in zwart-wit weergave bekeken worden.

Voor werkgevers

Werkgevers vinden er informatie over hoe zij mensen met autisme optimaal kunnen inzetten in hun bedrijf. Welke – veelal kleine – aanpassingen hebben sommige werknemers nodig en welke positieve eigenschappen kenmerkt de doelgroep?

Ga direct naar de pagina:
» Tips voor werkgevers die mensen met autisme in dienst willen nemen
» Tips voor werkgevers van mensen met autisme
» Tips voor collega’s

Initiatiefnemers

WerkWeb-Autisme (WW-A) is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen, professionals, onderzoekers, zorginstellingen en gemeenten, als opdracht vanuit de werkgroep Arbeidsparticipatie van de Academische Werkplaats Autisme Samen Doen! De technische realisatie van WW-A ligt in handen van Carapax-IT.