Nuttig SCP rapport


Vandaag publiceerde het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) het onderzoek Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet Vanuit ondernemingsorganisaties, De Normaalste Zaak en het project Op naar de 100.000 banen herkennen wij het beeld dat in het rapport wordt geschetst.

Voor de groep die op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening (SW) stond is het ingaan van de Participatiewet moeizaam geweest. Hiervoor is destijds vanuit ondernemingsorganisaties ook gewaarschuwd. ‘Belangrijkste is nu dat we doorpakken om de bureaucratie verder te slechten en nog meer mensen aan een baan te helpen. De marktsector laat al langere tijd zien dat dit met succes kan.’

Decentralisatie

Bij de invoering van de Participatiewet is een decentralisatie doorgevoerd. Gemeenten kregen de verantwoordelijkheid voor nieuwe doelgroepen, naast de taak die zij al hadden voor de mensen met een SW-status. Dat maakt dat de aandacht van gemeenten logischerwijs niet alleen naar dit deel van de totale doelgroep is gegaan en dat verklaart achteraf veel.

Quick wins

Gemeenten kwalificeren de doelgroepen naar mogelijke loonwaarde en de mate waarin mensen werkfit zijn. Daarbij zullen de mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt eerder een re-integratietraject of begeleiding naar werk krijgen. Daar is immers vaak snel winst te behalen in een tijd dat werkgevers hard zoeken naar nieuwe mensen.

Ook zullen werkgevers vaak niet specifiek hebben gevraagd om een kandidaat die al dan niet op de wachtlijst SW stond. Immers, werkgevers vertrouwen erop dat de uitvoeringsorganisaties een voorstel doen van geschikte kandidaten van waaruit zij de keuze kunnen maken.

Trots op bereikte resultaat met 100.000 banen

Ondanks alle bureaucratie (in elke regio is de ondersteuning anders geregeld!) hebben werkgevers in de afgelopen jaren veel mensen met een arbeidsbeperking aangenomen en zijn alle doelen ruimschoots gehaald. Zelfs in de crisisjaren haalden de werkgevers in de markt alle doelen. De vraag van werkgevers naar mensen met een beperking overtreft zelfs het aanbod vanuit de gemeenten.

‘Wij vertrouwen dat de stijgende lijn van het aantal mensen met een arbeidsbeperking die werkzaam zijn binnen een reguliere baan zich in de komende periode zal voortzetten, gelet op de goede economie. Ieder mens telt en elk talent is nodig. Daarom pleiten we ook al langer voor meer inzicht in de doelgroepen en bestanden, zodat we nog meer mensen gerichter en sneller naar de juiste baan kunnen brengen. De weg naar een inclusieve arbeid is ingezet, maar is nog lang’