NXP Semiconductors B.V.


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

De productie en ontwikkeling van halfgeleiders fabrikaten. In Nederland hebben we 4000 medewerkers, in totaal 28000 medewerkers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (afspraken vastgelegd in de CAO), en anticiperen voor de toekomst op mogelijk gebrek aan arbeidskrachten.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Wij hebben een pilot opgestart om te onderzoeken of mensen met een arbeidshandicap kunnen integreren in een high tech productieomgeving.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Mensen met een arbeidshandicap kunnen prima functioneren binnen een high tech productieomgeving als het verwachtingspatroon en de doelstellingen goed omschreven zijn.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

Een knelpunt was het vaste dienstverband van de medewerkers uit de sociale werkvoorziening en als oplossing is voor detachering gekozen.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Nee, geen inspirerende of leerzame verhalen, maar gewoon doen!