Obvion: Voor klanten de beste woonplek, voor onze medewerkers de beste werkplek


Obvion-1

Hypotheekverstrekker Obvion vindt dat iedereen recht heeft op een eigen, persoonlijke woonplek. Obvion maakt wonen bereikbaar door verantwoorde financieringsoplossingen te bieden voor de woonbehoeften van de klant. “Voor onze klanten dus de beste woonplek, voor onze medewerkers de beste werkplek. Dat is waar we bij Obvion naar streven.” Aldus Anja Claessen, HR-consultant en Marnix Postma, Talent & Recruitment manager bij Obvion.

De organisatie biedt een inspirerende werkomgeving die vrijheid en mogelijkheden geeft voor ontwikkeling. “In de selectieprocedure kijken we naar de juiste match, naar de juiste kandidaat. Wat we zoeken is het juiste DNA, dat helpt om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn. Net zoals we geen onderscheid maken in onze klanten, maken wij bij onze werving en selectie geen onderscheid in mensen die wel of geen handicap hebben of die een andere geloofsovertuiging hebben. We zoeken naar de juiste match”, zegt Anja.

De organisatie streeft naar een divers personeelsbestand. Inmiddels heeft de organisatie al vijf personen aan de slag en heeft aan één iemand zelfs al een dienstverband aan kunnen bieden. “Zij heeft al twee keer promotie gemaakt,” zegt Anja.

Draagvlak

Bij de hypotheekverstrekker maken de medewerkers duidelijk het verschil. Met authenticiteit, energie en creativiteit creëren zij meerwaarde voor de klant en maken de medewerkers het verschil. “Zo buiten, zo binnen: als we naar onze klanten het verschil willen maken, vraagt dat van onze medewerkers ook een open houding. Openstaan voor andere visies en denkbeelden, maar ook openstaan voor diversiteit binnen het bedrijf. We zien dat onze medewerkers hierop positief reageren,” zegt Anja.

Introductie

Een goed ‘on boarding programma’ vanaf de eerste werkdag in de organisatie is uitermate belangrijk. Door in een open sfeer de beperkingen van de nieuwe medewerker in het team met elkaar te bespreken, maar ook zijn/haar kracht, ontstaat er bewustwording en houdt het team rekening met de beperkingen van de medewerker. “Het is inmiddels normaal geworden. Onze medewerkers kijken er niet meer van op”, aldus Anja.

Begeleiding

“Het vraagt iets meer begeleiding en tijd, maar de medewerkers vinden het goed dat de organisatie deze diversiteit in haar personeelsbestand aanbrengt.” Obvion zorgt dan ook dat er tijd is voor extra begeleiding in overeenstemming met de jobcoach van de medewerker. Ze laten de medewerker niet los. “Deze krijgt van ons een buddy, die hem/haar wegwijs maakt in de wereld van Obvion. Wekelijks ontmoeten buddy en medewerker elkaar en bespreken hoe de week is verlopen. De buddy heeft een coachende rol. Dat vinden we belangrijk”, zegt Marnix.

Gouden tip

“Het is leuk, iedereen is gemotiveerd.” De gouden tip van Obvion is dan ook om te kijken naar kansen en niet naar beperkingen bij de werving en selectie van nieuwe medewerkers. “Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin het talent van iedereen die kan en wil werken welkom is. We sluiten daarom graag aan bij het ‘99van’-netwerk van De Normaalste Zaak. We kunnen elkaar helpen door ervaringen te delen en we kunnen in gesprek gaan over beperkingen waar we met zijn allen tegenaanlopen en daar samen oplossingen voor bedenken. Samen sta je nu eenmaal sterker”, aldus Marnix.