Onderzoek ‘Pameijer Werkt’ naar kennis en bereidheid werkgevers om te plaatsen


Pameijer Werkt is een organisatie, die mensen in kwetsbare situaties mogelijkheden biedt om zoveel mogelijk op een gewone manier aan de samenleving deel te nemen. Werken is daarbij een basisvoorwaarde.

Pameijer, vooral (maar niet uitsluitend) actief in Rotterdam en omgeving, heeft een landelijk onderzoek gedaan onder werkgevers met meer dan 25 mensen in dienst en daarbij onder meer gemeten in hoeverre werkgevers bekend zijn met de Participatiewet en er al invulling aan geven.

Enkele resultaten:

  • 80% van de werkgevers is bekend met de term Participatiewet; 45% weet echter niet wat er op basis van de wet van hen wordt verwacht.
  • 25% heeft nog nooit van een inclusieve arbeidsorganisatie gehoord.
  • 36% heeft beleid geformuleerd voor het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking; 72% heeft ook mensen in dienst, maar 29% weet niet precies hoeveel.
  • 30% geeft aan geen geschikte functies te hebben om te plaatsen; 57% is ook niet bekend met jobcarving als methode om geschikte functies te creëren.
  • Bijna de helft van de werkgevers plaatst om te voldoen aan de wet. 38% geeft aan te plaatsen in verband met de hoge motivatie van de betreffende medewerkers. Streven naar diversiteit en een inclusieve organisatie zijn ook veel genoemde redenen.

Meer weten: via Peter Don (peter.don1955@gmail.com) kunt u het volledige rapport opvragen.

Deel dit bericht