Ons jaaroverzicht 2021


In dit overzicht vertellen we je alles over wat we in 2021 gedaan en bereikt hebben hebben. Met om te beginnen een voorwoord van Steven Hubeek, gangmaker van De Normaalste Zaak.

Deel 1: voorwoord Steven Hubeek, gangmaker DNZ

Zoveel mogelijk werkgevers die zoveel en zo duurzaam mogelijk inclusief werkgeven, daar draait het werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak om. Om alle mensen in Nederland de kans te bieden het werk dat ze ambiëren, daadwerkelijk te kunnen doen. Eventueel met de ondersteuning die daarvoor nodig is.

In ons netwerk wisselen onze partners ervaringen met elkaar uit. Over waar ze tegenaan lopen en over wat hen helpt. De inzichten van individuele werkgevers en materialen die daaruit voortkomen, bundelen we om werkgevers collectief verder te helpen. En we geven ook feedback aan andere partijen die kunnen bijdragen aan een meer inclusieve arbeidsmarkt, zoals de landelijke politiek en overheid.

Helaas was 2021 een jaar waarin we verder moesten leven met corona-beperkingen. We ontmoetten elkaar opnieuw vooral vanachter het scherm. We hebben hierdoor wel ontdekt dat ons netwerk met online inhoudelijke uitwisselingen prima uit de voeten kan. We organiseerden vorig jaar namelijk meer dan 40 digitale bijeenkomsten, met opgeteld meer dan 600 deelnemers!

Het netwerk groeide ook mooi verder. In 2021 mochten we 78 nieuwe organisaties verwelkomen, waarmee De Normaalste Zaak nu ruim 700 werkgevers als partner heeft.

Steeds meer werkgevers maken van D&I een strategisch (personeels)speerpunt en/of zijn bezig om het werk anders te organiseren. Daar kunnen we de krapte – die eigenlijk geen krapte maar vooral een mismatch is – deels mee verhelpen. Het thema ‘mismatch’ vraagt van alle partijen, ook werkgevers, aandacht en creativiteit. Daar zetten ook wij in 2022 graag op in.

Wat mij betreft was de politiek het afgelopen jaar te stil op het thema inclusie. Wellicht te druk met andere zaken. Maar ondertussen willen werkgevers nog steeds graag dat de aanpak voor de banenafspraak wordt verbreed naar alle groepen die deze ondersteuning nodig hebben. En dat de uitvoering rondom regelingen en instrumenten vanuit gemeenten en UWV beter en uniformer wordt.

Wet- en regelgeving spelen daarin een belangrijke rol. Met een minister die zich op participatie richt (Carola Schouten) en een minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die de mismatch op en de hervorming van de arbeidsmarkt tot topprioriteit benoemt (Karien van Gennip), zijn de verwachtingen hooggespannen. Daarnaast zijn gemeenten, vakbonden en werkgevers er bijna met elkaar over uit hoe de inclusieve arbeidsmarkt verder gebracht moet worden. Hierover binnenkort meer…

Intussen gaan wij graag door met alles wat werkgevers nodig hebben om verder te komen. We hebben voor komend jaar een mooie agenda, maar hij kan nog voller en scherper. Dus laat ons net als vorig jaar weten waar je mee bezig bent en waar je behoefte aan hebt, zodat wij de inzichten van het gezamenlijke netwerk voor je kunnen laten werken. En laten we hopen dat we elkaar op korte termijn weer ‘in het echt’ kunnen ontmoeten en zo wat breder met elkaar kunnen bijpraten. Wij kijken daar erg naar uit!

Deel 2: netwerkactiviteiten

In 2021 organiseerden we wederom tientallen online uitwisselingssessies over thema’s die raken aan inclusief werkgeverschap, denk aan Open Hiring, het verduurzamen van banen en sociale inkoop. Ook de inclusie-intervisie kwam een paar keer voorbij. Daarnaast kwamen veel werkgevers samen bij bijeenkomsten van een van onze sub-netwerken: het doe-netwerk gelijke kansen en het netwerk onderwijswerkgevers.

Doe-netwerk Gelijke Kansen
Het afgelopen jaar hebben we in ons doe-netwerk gelijke kansen ingezoomd op alle stappen die je als werkgever kunt zetten om gelijke kansen in je organisatie te bevorderen. Van inclusieve werving en selectie tot interculturele communicatie op de werkvloer.

LEESTIP – Tijdens de sessie over interculturele communicatie werd vooral ingezoomd op werken met statushouders. Hier lees je wat daarin voor werkgevers belangrijke aandachtspunten zijn >>

DOETIP – In 2022 gaat De Normaalste Zaak een stapje verder met het thema gelijke kansen. We starten Communities of Practice (CoP) waarin werkgevers verdiepende kennis opdoen over objectievere werving en selectie. Na een training brengen de deelnemers twee of drie interventies daadwerkelijk in de praktijk. Omdat de eerste CoP in no time vol zat, willen we graag meer bedrijven en organisaties de kans bieden om mee te doen. Wil je weten of jouw organisatie geschikt is om deel te nemen? Benieuwd met welke drie interventies de CoP’s aan de slag gaan? Lees hier alle info en meld je aan >>

Corporate recruiter Chantal Flierman (NS) over haar ervaring met objectieve selectie:

Netwerk Onderwijswerkgevers
In juli ging ons nieuwe netwerk Onderwijswerkgevers van start. Het onderwijs is een sector met vele uitdagingen (personeelstekorten, bekostiging, onvoorspelbare coronaperikelen), maar het is bovenal een ambitieuze sector. Veel schoolbesturen streven naar inclusiever werkgeverschap, o.a. om een bredere groep werkzoekenden aan te spreken. Tijdens de kick-off kwamen er thema’s op tafel, die de maanden erop in online bijeenkomsten uitgebreid aan bod kwamen.

LEESTIPLees hier het beknopte jaaroverzicht van het netwerk Onderwijswerkgevers >>

TOOLTIP – Een van de thema’s die aan bod kwam, is draagvlakcreatie. Een thema waar Zestor – het A&O fonds HBO’s – een prachtige online handreiking voor ontwikkelde. De routekaart Beren op de weg naar participatie is voor een groot deel ook bruikbaar voor werkgevers in andere sectoren.

DOETIP – Ben of ken jij een onderwijswerkgever die absoluut in dit netwerk thuishoort? De datums waarop we in 2022 virtueel samenkomen – inclusief de thema’s – zijn al bekend. Aanmelden kan hier >>

Deel 3: projecten

In 2022 waren er een aantal lopende én nieuwe projecten waar veel werkgevers uit ons netwerk actief aan hebben deelgenomen. Onze projecten dragen altijd op een bepaalde manier bij aan inclusief werkgeverschap. Soms direct, bijvoorbeeld wanneer projecten als doel hebben om meer mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen. Maar ook indirect, als projecten bijdragen aan betere werkgeversdienstverlening. We lichten er graag een paar uit.

Project Loonkostensubsidie
Loonkostensubsidie (LKS) is een belangrijk instrument voor inclusieve werkgevers, maar gaat (of ging!) vaak gepaard met administratieve rompslomp. Daarom organiseerden we begin 2019 voor het ministerie van SZW expertsessies waarin werkgevers en gemeenten op zoek gingen naar een antwoord op de vraag: hoe kunnen we een landelijk, niet-complex proces inrichten voor het aanvragen van LKS, de besluitvorming en de beschikbaarstelling? Hier kwam het ‘preferentie proces loonkostensubsidie’ uit voort. As we speak voeren nu meer dan 200 gemeenten dit proces in, of zijn zelfs al klaar met de implementatie. We waren en zijn druk bezig om nog meer gemeenten op het preferente proces aangehaakt te krijgen.

LEESTIP – Benieuwd welke verbeteringen jij als werkgever gaat ervaren? Lees hier het interview met onze projectleider Maud Smulders >>

DOETIP – Kom naar onze bijeenkomst op 7 februari, waar we inventariseren of werkgevers daadwerkelijk verbeteringen rondom LKS ervaren. Ook vragen we werkgevers suggesties te doen voor verdere verbeteringen rondom LKS en andere regelingen, instrumenten en bijbehorende dienstverlening. Aanmelden kan hier >>

Thema ‘werken met een psychische kwetsbaarheid’
Dit thema benaderen we altijd vanuit twee invalshoeken:

– Werkgelegenheid bevorderen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid
– Preventie van uitval door psychische klachten

In juni zijn we in het project Hoofdzaak Werk zowel landelijk als regionaal samen gaan werken met UWV, Divosa, VNG, de Nederlandse GGZ en zorgverzekeraars Nederland. Dit doen we om de matching tussen potentiële werknemers en werkgevers te verbeteren. Ook in 2022 zal deze samenwerking voortgezet en verstevigd worden.

Toegewijd, inclusief werkgever en DNZ-partner Nadia van den Heuvel over werk bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid:

Rondom het thema preventie organiseerden we in 2021 samen met AWVN een reeks van vier bijeenkomsten over de vier fases van preventie. Dankzij input van meerdere bedrijfsartsen en de vele gemotiveerde werkgevers die meededen, hebben we met z’n allen enorm veel kennis vergaard.

LEESTIP – De laatste sessie over preventie stond in het teken van fase 4 van preventie: voorkomen dat uitval langdurig van aard wordt. Lees hier Verzuimpreventie en re-integratie – 5 inzichten die aantonen hoe belangrijk de zorgplicht van werkgevers is >>

DOETIP – De opgedane kennis uit de preventiesessies is waar mogelijk opgenomen in de handreiking Preventie van uitval door psychische klachten. Bekijk hier de handreiking en ga aan de slag >>

Project Partnerships en inkoopkracht
Al meerdere jaren zijn we actief op het thema sociale inkoop en bieden we organisaties handvatten om hun eigen ‘inkoopkracht’ beter te benutten. Uiteraard op een manier die leidt tot meer werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Nadat we in contact kwamen met Zestor, het arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor hogescholen, zijn we afgelopen jaar bij vier hogescholen aan de slag gegaan: Hanze Hogeschool, Windesheim, Saxion en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Waar de ene school eerst goed inzicht wilde krijgen in de mogelijkheden rondom sociale inkoop bij lopende en nieuwe contracten, wilde de andere school direct aan de slag in een proeftuin (in een veilige omgeving ervaring opdoen met het realiseren van banen door samen te werken met opdrachtnemers).

DOETIP – Wil jij dat jouw organisatie ook meer impact gaat maken met sociale inkoop? In onze gratis handreiking vertellen we van A tot Z hoe je dit aanpakt. Download hier de handreiking Partnerships voor meer banen >>

LEESTIP – Ons netwerk is al aan aantal mooie voorbeelden rijk van succesvolle samenwerkingen rondom sociale inkoop. Kijk bijvoorbeeld naar ISS Facility Services, die samen met het Ministerie van Financiën een leerwerktraject heeft opgezet. Lees hier het verhaal Zo ziet een succesvolle Publiek-Private Samenwerking op maatschappelijke impact eruit! >>

TERUG OMHOOG