Onze inbreng in internetconsultatie Quotumwet


Om de banenafspraak te kunnen realiseren, is volgens het kabinet vereenvoudiging van de Quotumwet noodzakelijk. De Normaalste Zaak levert via de internetconsultatie commentaar op het wetsvoorstel.

Ook De Normaalste Zaak gebruikt de internetconsultatie, om de wetgever verbetervoorstellen voor de nieuwe wet mee te geven.

Naast voorstellen over de inclusiviteitsopslag en (de hoogte van) de bonus, benoemen we enkele algemene zaken. Vanzelfsprekend hebben we ook aangegeven, dat de timing voor de wetswijziging erg ongelukkig is, en gepleit voor uitstel met een jaar.

Lees hier ons commentaar op het wetsvoorstel.