Ook in Vlaanderen De Normaalste Zaak?


Het netwerk De Normaalste Zaak is al sinds 2013 actief als ambassadeur voor inclusief werkgeverschap. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Ook in de ons omringende landen wordt gezocht naar manieren om de arbeidsmarkt te openen voor mensen met een arbeidsbeperking. Vlaamse gedeputeerden wilden graag meer weten over de manier waarop De Normaalste Zaak zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. 

Bert van Boggelen werd daarom vorige maand uitgenodigd door Marc Florquin, gedeputeerde van de provincie Vlaams Brabant, voor een bijeenkomst in Leuven waarbij manieren werden gezocht om handen en voeten te geven aan de Vlaams Brabantse ambitie om sociaal ondernemerschap te promoten. Bij de bijeenkomst waren afvaardigingen van verschillende Vlaamse provincies, werkgevers en werkgeversorganisatie en een aantal sociale ondernemingen aanwezig.

In zijn interactieve introductie legde Van Boggelen uit hoe De Normaalste Zaak precies is opgezet en vertelde hij over de behaalde resultaten. Hij sprak over de motivatie van werkgevers om inclusief te gaan werken en over de rol van de overheid: “De overheid moet ervoor zorgen dat de randvoorwaarden vervuld zijn, maar het is de ondernemer zelf die overtuigd moet zijn.”

De Vlaamse delegatie bleek onder de indruk van de creativiteit die in Nederland aan de dag wordt gelegd bij het stimuleren van inclusief werkgeverschap. Ondanks de verschillen in wet- en regelgeving en een andere opbouw van de arbeidsmarkt, bleken de Vlamingen zeer geïnteresseerd om een variant van het werkgeversnetwerkmodel op te zetten. Vanzelfsprekend staat De Normaalste Zaak klaar om – als gevraagd en indien nodig – verder te adviseren bij de opbouw van een Vlaamse zusterorganisatie. Het belang van inclusiviteit houdt immers niet op bij Hazeldonk.