OPROEP – Doe mee in de nieuwe proeftuinen Partnerships voor meer banen!


Sinds oktober 2018 mobiliseert De Normaalste Zaak samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties markt en overheid met de oproep: “onderzoek met ons of jullie samen meer banen voor de doelgroep banenafspraak kunnen realiseren”. Wat blijkt? Het kan!

In vijftien proeftuinen werden bestaande samenwerkingen tussen overheidsopdrachtgevers en (facilitaire) leveranciers onder de loep genomen om te onderzoeken hoe de inkoopkracht van de opdrachtgevers beter benut kan worden.

Hoe? De deelnemers nemen hun huidige samenwerking als vertrekpunt, met wederzijdse inspanningen en ambities als voorwaarde. De proeftuin is uitgegroeid tot een schoolvoorbeeld van hoe markt en overheid in partnership de banenafspraak kunnen realiseren. De samenwerkingen leverde vele lessen en resultaten op die we na de zomer in een uitgebreide handreiking presenteren.

Vanaf september 2019 starten we met nieuwe proeftuinen waarin we de overheid en onze dienstverlenende partners ondersteunen bij de start en implementatie van een vernieuwde SROI-aanpak.

Heb je interesse en wil je meer informatie? Neem contact op met info@denormaalstezaak.nl