Over De Normaalste Zaak


Inclusief werkgeven, gewoon beter voor iedereen.

De Normaalste Zaak is een initiatief van MVO Nederland, AWVN en Start Foundation. Sinds 2016 is De Normaalste Zaak een stichting, waarvan VNO-NCWAWVN en MVO Nederland het bestuur vormen. Als groeiend netwerk van zo’n 600 MKB-ondernemers én grote werkgevers bouwen we samen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

De tijd is rijp

Inclusieve bedrijven hebben een voorsprong. De nieuwe generatie werknemers en consumenten vragen steeds vaker om inclusief en betrokken werkgeverschap. En de overheid stelt inclusief werkgeven (social return) steeds vaker als voorwaarde voor het verstrekken van opdrachten. De talenten van mensen die doorgaans moeilijk aan een baan kunnen komen, zijn meer dan welkom. Want: een bedrijf dat aan inclusief werkgeven doet, wordt vaak veerkrachtiger en creatiever en ziet niet zelden het ziekteverzuim dalen. Bovendien is het een manier om de actuele arbeidsmarktkrapte te lijf te gaan.

Kortom, de tijd is rijp om de stap te zetten.

rondetafelgesprek-Tweede-Kamer-foto1_header

Een netwerk van netwerken

Werkgevers die partner zijn van De Normaalste Zaak delen dezelfde ambitie: groeien naar een inclusieve onderneming waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt volwaardig deel van uitmaken. De Normaalste Zaak brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en op te komen voor gezamenlijke belangen. Hierdoor ontstaan allerlei netwerken met specifieke doelen:

Binnen onze regio-, sector- en themanetwerken (voorheen: 99van-netwerken) trekken werkgevers samen op bij vraagstukken die om specifieke kennisuitwisseling en oplossingen vragen. Werkgevers nemen deel aan de dialoog met de (lokale) overheid over beleid rondom inclusief werkgeven. Wij streven onder meer naar eenvoudige, uniforme, landelijke regelingen die gebaseerd zijn op vertrouwen.

Wij behartigen hun belangen

Samen werken de partners van De Normaalste Zaak als ambassadeurs van inclusief werkgeverschap aan een groeiend draagvlak binnen het Nederlandse bedrijfsleven.
MKB-partners van De Normaalste Zaak hebben toegang tot alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering via Start Foundation.

Lees hier hoe u partner kunt worden.