Over de Normaalste Zaak


Inclusief werkgeven, gewoon beter voor iedereen.

De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van bijna 500 MKB-ondernemers én grote werkgevers. Samen bouwen we aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is. Onder de naam ‘de 99van’ initieert De Normaalste Zaak in samenwerking met regionale werkgeversverenigingen daadkrachtige, herkenbare lokale netwerken in Nederland.

De tijd is rijp

Bedrijven die inclusief werkgeven hebben een voorsprong. In een krapper wordende arbeidsmarkt vormen mensen die moeilijk aan een baan kunnen komen een welkome aanvulling. In sommige branches is de krapte al actueel, anderen zullen volgen. De nieuwe generatie werknemers en consumenten vragen steeds vaker om inclusief en betrokken ondernemerschap. En de overheid stelt inclusief werkgeven (social return) steeds vaker als voorwaarde voor het verstrekken van opdrachten.

Kortom, de tijd is rijp om de stap te zetten.

rondetafelgesprek-Tweede-Kamer-foto1_header

Onze partners delen dezelfde ambitie

Ondernemers die partner zijn van De Normaalste Zaak delen dezelfde ambitie; groeien naar een inclusieve onderneming waar mensen met een arbeidsbeperking volwaardig deel van uitmaken.
De Normaalste Zaak inspireert en innoveert. Brengt werkgevers bij elkaar om praktijkvoorbeelden te delen en komt op voor gezamenlijke belangen.

Wij behartigen hun belangen

Samen werken de partners van De Normaalste Zaak als ambassadeurs van inclusief ondernemerschap aan een groeiend draagvlak binnen het Nederlandse bedrijfsleven.
MKB-partners van De Normaalste Zaak hebben toegang tot alternatieve vormen van bedrijfsfinanciering via Start Foundation.

De Normaalste Zaak (2013), is een initiatief van MVO Nederland, AWVN en Start Foundation. Sinds 2016 is De Normaalste Zaak een stichting, waarvan VNO-NCW, AWVN en MVO Nederland het bestuur vormen.

Lees hier hoe u partner kunt worden.