VNO-NCW


Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doen ze zowel op nationaal als internationaal niveau. Zij spreken namens ondernemingen van uiteenlopende grootte en verspreid over alle sectoren. Van de AEX-bedrijven tot familiebedrijven, het midden- en kleinbedrijf en jonge ondernemingen. Met als doel: ruimte voor ondernemerschap. Zodat Nederland wereldwijd herkend wordt als duurzame en welvarende economie.

Iedereen kans op werk

Wie werk heeft, neemt deel aan de maatschappij. Maar niet iedereen komt vanzelf aan het werk. Veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking staan langs de kant. Dat is niet sociaal en bovendien niet houdbaar als de arbeidsmarkt steeds krapper wordt. Vandaar het doel van de gezamenlijke Nederlandse ondernemers: in 2026 in het bedrijfsleven 100.000 banen extra voor mensen met een arbeidsbeperking.

Op naar de 100.000 banen

Daarom is VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland het project ‘Op naar de 100.000 banen’ gestart. Hiermee ondersteunt VNO-NCW werkgevers zodat we kunnen inzetten op een arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar talenten en capaciteiten kan benutten.

Op de portal opnaarde100000.nl geeft VNO-NCW op een overzichtelijke manier informatie, advies en inspirerende voorbeelden rondom het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven.