Werkgeversvereniging AWVN


Goed werkgeverschap biedt organisaties een voorsprong. AWVN adviseert werkgevers bij het ontwikkelen van de HR-strategie, de organisatie en de medewerkers en bij het vormgeven van de arbeidsvoorwaarden.

AWVN werkt vanuit de filosofie dat juist deze aspecten van het werkgeverschap in hoge mate bijdragen aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Daarbij is een positief bedrijfsklimaat, met constructieve arbeidsverhoudingen, cruciaal. Ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking is daarbij de normaalste zaak. Ook dat noemt AWVN goed werkgeverschap.

AWVN adviseert en ondersteunt werkgevers die inclusief willen ondernemen bij:

 • Netwerkaanpak: in 3 workshops met collega-werkgevers weten hoe ruimte te maken voor mensen met een beperking.
 • Incompany workshop mogelijkheden.
 • Vormgeven (studie)afspraken in cao of arbeidsvoorwaardenregeling; om tot realistische afspraken te komen, gaat u samen met uw AWVN – adviseur nadenken over de reden van de afspraak, de doelgroep die u wilt bereiken en de manier waarop u de doelstelling kunt bereiken.
 • Creëren of vinden van geschikte functies voor de doelgroep, inclusief groeimogelijkheden voor de (aspirant) medewerker; samen met één van de functiewaarderingsspecialisten bekijkt u hoe u op een laagdrempelige manier passende functies kunt creëren die tevens bijdragen aan het behalen van uw bedrijfsdoelstelling.
 • Bepalen passende beloning binnen het bestaande salarisgebouw; na het creëren of vinden van de functies kunnen onze beloningsadviseurs bepalen welke beloning u aan de functies kunt koppelen, inclusief de eventuele groeimogelijkheden.
 • Inzichtelijk maken van relevante stakeholders.
 • Begeleiden aanpassing cultuur op de werkvloer; hoe ook “de lijn” en de medewerkers op de vloer te motiveren om inclusief ondernemen tot een succes te maken.
 • Delen van goede voorbeelden.
 • Delen van ontwikkelde business cases rondom inclusief ondernemen voor verschillende typen bedrijven.
 • In contact brengen met werkgevers die al inclusief ondernemen.
 • Vergaren van actuele informatie over relevante wet- en regelgeving.

Hieronder volgt een korte uitleg over De Normaalste Zaak en Werkgevers gaan inclusief: de overeenkomsten en de verschillen.

Werkgevers gaan inclusief logo lrWerkgevers gaan inclusief is een programma, bedoeld om bedrijven praktisch bij te staan in hun beweging naar (meer) inclusief ondernemen, zodat zij tijdig klaar zijn voor de Participatiewet en hun deel kunnen bijdragen aan de 100.000-banenafspraak uit het Sociaal akkoord. Een belangrijk doel in dit project is dat zoveel mogelijk werkgevers eind 2015 gezamenlijk zo’n 7.500 extra banen meer beschikbaar hebben voor mensen met een beperking dan op 1 januari 2013 (datum nulmeting). Dit ondersteunen we door 300 grotere werkgevers (vanaf 250 medewerkers) hierbij te ondersteunen, maar ook branches en regionale werkgeversnetwerken op weg te helpen. Door dit te doen, kunnen we ontdekken waar drempels liggen, hobbels zich voordoen en welke oplossingen er zijn. De lessen die we hieruit kunnen trekken, zijn zeer waardevol en dragen bij aan het verbeteren van de randvoorwaarden en ‘bewegwijzering’. Zo kunnen we als werkgevers de komende jaren opschalen naar 100.000 banen voor mensen met een beperking.

In het WI-programma voeren we nog twee pilots uit: a: een onderzoek naar de mogelijkheden voor een sluitende business case voor werkgevers, mensen met een beperking, gemeenten en bemiddelaars en b: een regelluw kader opstellen en dit testen in de regio Zwolle. Regelluw kader wordt gedragen door werkgevers, gemeenten en UWV en kan gebruikt worden bij de vormgeving van de regionale werkbedrijven.

de_normaalste_zaak logoDe Normaalste Zaak is het werkgeversnetwerk voor bedrijven die het de normaalste zaak vinden om ook ruimte te maken voor mensen met een beperking. We laten de beweging groeien door het contact en de ontmoeting tussen inclusieve werkgevers te stimuleren en te faciliteren. De Normaalste Zaak brengt zijn partners met elkaar en met andere werkgevers samen, zodat zij elkaar kunnen inspireren, kennis en ervaringen kunnen delen en goede voorbeelden uit kunnen dragen.

Daarnaast ondersteunen en starten we veel initiatieven rond inclusie (rond social return, regionale netwerken als die op de Amsterdamse Zuidas, waar een aantal grote bedrijven ‘de ambitie van Zuid’ heeft ondertekend, tot de pilot online matching tussen werkgevers en mensen uit de doelgroep Onbeperkt aan de slag in Utrecht en verschillende leernetwerken, bijv. rond autisme of specifiek voor kennisintensieve bedrijven).
Ook onderhoudt De Normaalste Zaak contacten met de staatssecretaris en het Ministerie van SZW en in de politiek om de knelpunten die werkgevers ervaren onder de aandacht te brengen en bij te dragen aan oplossing ervan. Ook organiseren we ontmoetingen tussen Tweede Kamerleden en onze partners over dit thema.


U komt in contact met de specialisten van AWVN via de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.

Ga naar de website van AWVN.