Werkgeversvereniging AWVN


Werkgeversvereniging AWVN is wegwijzer en initiator van vernieuwing van sociaal beleid binnen ondernemingen, organisaties en branches. Ook in het politieke en maatschappelijke debat over sociaal beleid heeft AWVN een aanjagende rol. Ons motto, vooruitgang door vernieuwend werkgeven, is daarin leidend. Een bijdrage leveren aan het vergroten van de sociaal-maatschappelijke waarde van ondernemingen maakt deel uit van de missie van AWVN.

AWVN-dienstverlening

AWVN heeft in de afgelopen jaren veel informatie vergaard en dienstverlening ontwikkeld voor werkgevers die hun organisatie (meer) inclusief willen maken. Van informatiesessies over actuele wetgeving tot advies over mogelijke werkplekken, taken en rollen voor medewerkers met een beperking en van advies over passende beloning tot workshops over draagvlak en werving & selectie van kandidaten met een beperking.

Zelfcoach – online hulpmiddel bij vragen over inclusief werkgeven

Ook is de Zelfcoach ontwikkeld, een gratis online instrument, waarin werkgevers veel informatie, voorbeelden, tips en checklists vinden over zes belangrijke vraagstukken, o.a. draagvlak, samenwerken (met collega-werkgevers en ook met publieke partijen) en wet- en regelgeving.

Inspirerende voorbeelden

Om werkgevers te inspireren en te motiveren ook een kans te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft AWVN bijna 60 good practices van inclusieve werkgevers verzameld.

Informatie

U kunt contact opnemen via de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05 of werkgeverslijn@awvn.nl.