Contact


Helpdesk
070 – 850 86 60
helpdesk@denormaalstezaak.nl
Onze helpdesk geeft partners van De Normaalste Zaak antwoord op hun vragen rond inclusief werkgeven – inhoudelijk, juridisch, praktisch.

Coördinator 99van-regio’s
Hester ten Dolle
info@denormaalstezaak.nl
Bij een sociale werkvoorziening heb ik mij een aantal jaren ingezet in het Human Resources Management. Vervolgens ben ik vanuit Accenture een half jaar betrokken geweest bij het Grote Bedrijven Netwerk van De Normaalste Zaak. Nu houd ik me bij De Normaalste Zaak als coördinator 99van-regio’s bezig met onze regionale netwerken. Ik draag zorg voor de infrastructuur van de 99van-regio’s door tools en activiteiten (door) te ontwikkelen. Ik ondersteun, adviseer en begeleid de regiocoördinatoren en medewerkers die participeren binnen het regionale programma van De Normaalste Zaak en de 99van-regio’s. Tot slot draag ik zorg voor de kennisdeling tussen deze medewerkers en tussen regio’s. Ik monitor de voortgang en de aansluiting bij de strategie en doelstellingen van De Normaalste Zaak op de verschillende plekken, draag zorg voor het leggen van verbinding daartussen, borg de doelstellingen en de ‘sfeer’ van het concept. Samen met de kwartiermaker verken ik daarnaast nieuwe mogelijkheden voor 99van-initiatieven.

Bert van Boggelen1Kwartiermaker
Bert van Boggelen
bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Bert van Boggelen, oud bestuurder-directeur CNV Vakcentrale. “Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak bouw ik aan een netwerk van werkgevers die gemotiveerd zijn om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Ik ben ervan overtuigd dat de tijd rijp is. Dat steeds meer werkgevers de handschoen willen oppakken en mensen met onbenutte talenten in hun bedrijf opnemen. Niet omdat het moet, maar omdat het mooi is iets voor een ander en voor de samenleving te doen. En dat op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier. Ik vind het fantastisch om werkgevers rondom dit thema bij elkaar te brengen, samen problemen op te lossen en  elkaar te inspireren. En zo te bouwen aan een arbeidsmarkt waarin iedereen een eerlijke kans krijgt.”