Pameijer: werkervaringsplaatsen voor mensen met weinig werkervaring


Pamijer-Paulina-6806--¬TITIA-HAHNE

Pameijer is een grote zorg- en ondersteuningsorganisatie in de brede regio rond Rotterdam. De organisatie ondersteunt mensen met specifieke hulpvragen uit verschillende achtergronden op het gebied van zorg, wonen en werken. Op een cliëntenbestand van ongeveer 5.000 mensen staat een organisatie met ca. 2.200 medewerkers. Tussen de 50 en 60 van hen hebben een beperking.

Practice what you preach

Pameijer vindt dat mensen een volwaardige kans moeten hebben op een betaalde baan – geen dagbesteding dus. Daarom is een van de activiteiten van Pameijer om cliënten aan werk te helpen bij externe bedrijven.

“We hebben gezien dat dit bij andere bedrijven heel goed werkt, dus vonden we dat we dit zelf ook moeten doen,” aldus Wilma van Meer, accountmanager bedrijven bij Pameijer. “In onze eigen organisatie werken ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben mensen in vaste dienst en we hebben werkervaringsplaatsen. Vanuit de werkervaringsplaatsen bieden wij de kandidaten soms ook contracten aan. De werkplekken zijn verspreid over administratie, catering en communicatie.”

Zoeken naar een goede match

Pameijer heeft eigen jobcarvers in dienst die niet alleen worden ingezet bij externe bedrijven om werkplekken voor de cliënten te vinden en te vormen. Zij voeren nu ook een onderzoek uit binnen Pameijer om te kijken waar de behoeften van de afdelingen liggen. Van Meer: “Dit onderzoek bekijkt alle functies, zodat wij hiermee beter zicht krijgen op de mogelijkheden voor mensen met een beperking. We willen een goede match. In functieprofielen komt te staan waar mensen minimaal aan moeten voldoen. En voor nieuwe medewerkers kijken we naar hun vaardigheden en hun competenties om die goede match tot stand te brengen. Mensen met weinig werkervaring, of die niet gewend zijn om te werken, kunnen wij werkervaringsplaatsen bieden.”

Ervaringsdeskundigen

Kandidaten die via UWV bij Pameijer binnenkomen, worden ook begeleid door de jobcoaches van UWV. Binnen sommige projecten zorgen de eigen medewerkers voor de begeleiding. De cliënten hebben vaak een psychiatrische achtergrond of een verstandelijke beperking. Wanneer de organisatie ziet dat er mogelijkheden zijn, biedt Pameijer de persoon in kwestie een professionele opleiding tot ervaringsdeskundige die binnen cliëntenteams kan werken.

Veel kandidaten die Pameijer intern plaatst, komen voort uit de contacten met cliënten. “Wanneer wij menen dat een cliënt voldoet aan de eisen van een openstaande vacature, bieden wij deze een baan aan. En vacatures, waar mensen uit de doelgroep op kunnen passen, zetten wij uit bij UWV, sociale werkvoorziening of een re-integratiebureau. Ook hebben wij contact met een WerkgeversServicepunt om onze ervaringen te delen en andere werkgevers te ondersteunen bij het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Positieve invloed

Een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving, ‘ertoe doen’, is positief voor alle betrokkenen, zowel medewerkers als werkgevers/bedrijven.