Park De Hoge Veluwe: Het zal een hele uitdaging worden


Park-de-hoge-veluwe-Pampelse-zand-fietsers-HD

Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe beheert het gelijknamige park en daarmee de nalatenschap van het echtpaar Kröller-Müller. Sylvia Bruning is personeelsfunctionaris bij het Park: “Behalve de inzet van Wsw’ers en medewerkers met een verstandelijke beperking zijn we momenteel ook op zoek naar andere manieren om mensen met een beperking kansen te bieden.”

Als personeelsfunctionaris heeft Bruning het volledige overzicht over de personeelszaken van het park. In de exploitatie zijn 53 fte opgenomen. In het hoogseizoen werken er zo’n 80 medewerkers. “De organisatie bestaat uit de afdelingen Bedrijfsvoering, Bezoekersmanagement en Stafdiensten. Daarnaast zijn er de disciplines Marketing & Communicatie, Fondsenwerving & Sponsoring en het Directiesecretariaat.”

Een deel van het groenonderhoud wordt verricht door Wsw’ers, ingezet via de sociale werkplaats Presikhaaf, en cliënten vanuit zorginstelling Pluryn. Het park wil echter meer doen en ook normale vacatures openstellen voor mensen met een arbeidsbeperking. “We willen een park zijn voor iedereen. We zetten ons daarom ook in voor medewerkers met een beperking. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we willen voldoen aan een eventueel quotum.”

Uitdaging

Dat zal volgens Bruning nog een hele uitdaging worden. Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe is een particulier initiatief en krijgt dus nagenoeg geen subsidie voor de exploitatie. Voor inkomsten is het Park dan ook grotendeels afhankelijk van de verkoop van toegangskaartjes. “We hebben gewoon een budget en zoals elk bedrijf moeten we het daarmee doen. Dat beperkt onze ruimte om bijvoorbeeld door middel van jobcarving nieuwe banen te creëren.”

Daarom wil het park medewerkers met een arbeidsbeperking integreren in het reguliere arbeidsproces. Bruning gaat de komende maanden gebruiken om meer informatie te verzamelen. “Dat doen we in eerste instantie met bestaande partners. Zo hebben we al ruim veertig jaar een goede samenwerking met de sociale werkplaats Presikhaaf in Arnhem.”

Bruning probeert ook contacten te leggen met gelijkgestemde ondernemers. Dat is ook een van de redenen dat de Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe partner van De Normaalste Zaak is geworden. “Wij zijn een praktische onderneming met erg praktische mensen, dus al doende zullen we een hoop leren. We willen erg graag dat het lukt en daar ga ik ook vast vanuit!”