Parnassia Groep: Inclusie is een mindset


De Parnassia Groep is de grootste GGZ–instelling van Nederland. De zorgorganisatie heeft vooral vestigingen in het westen van Nederland, maar is door het hele land actief. En door het hele land inclusief. Als werkgever en als opdrachtgever staat het inclusieve gedachtegoed voorop. Het resultaat: veel stageplaatsen, werkplekken en inclusieve eisen bij de inkoop van diensten.

De GGZ-instelling, met ongeveer 10.000 medewerkers, biedt zorg aan mensen die kampen met verslavingen en/of psychische en psychiatrische problemen en aan mensen met een verstandelijke beperking. Jos van Berkel is Projectmanager SROI voor de gehele Parnassia Groep en houdt zich onder andere bezig met het uitvoeren van de Participatiewet. “Inclusie – en MVO in bredere zin – spelen een belangrijke rol in alles wat we doen: ons werk, ons personeelsbeleid en ons aanbestedingsbeleid.”

Op weg helpen naar werk

“Wij willen cliënten op weg helpen naar werk,” zegt Van Berkel. Dat deed Parnassia altijd al, in het verleden al via het gespecialiseerde zusterbedrijf REAKT, maar de afgelopen jaren ook als werkgever. “We bieden veel stage- en opleidingsplekken en hebben ook medewerkers in dienst, die tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. Zo werken er bij ons veel ervaringsdeskundigen als herstelcoach. En evenzo betrekken we voormalige cliënten bij onze manier van werken.”

De Parnassia Groep biedt ook werkervaringsplekken. Zo is er een ICT-project opgezet als re-integratie-werkplek. “Dat betekent dat  mensen met een arbeidsbeperking intern bij ons de kans krijgen om weer aan de gang te gaan. Of dat eindigt in een contract bij ons of elders, hangt natuurlijk sterk af van de problematiek waarmee iemand kampt. Dat is en blijft een individueel traject.”

Inclusieve keten creëren

Als Projectmanager SROI is Van Berkel ook betrokken bij de afdelingen Inkoop en Vastgoed, bij het aangaan van – nieuwe – contracten op het gebied van bijv. schoonmaak en beveiliging. Een belangrijk criterium bij de keuze van de leverancier is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door bedrijven die serieus werk maken van inclusie. “Het is een mindset, we proberen daar heel consequent mee om te gaan. We verwachten ook van bedrijven waarmee we zaken doen dat ze mensen die een steuntje in de rug nodig hebben een kans bieden. Dat werkt, want zo creëren we een inclusieve keten, waar heel veel werkgelegenheid ontstaat.”

Ook door cliënten (tijdelijk) bij andere werkgevers te plaatsen, werkt de Parnassia Groep mee aan het inclusiever maken van Nederland. De Parnassia Groep biedt dan de begeleiding die nodig is. Wij werken met een doelgroep, denk bijvoorbeeld aan mensen met verslavingsproblematiek, bij wie altijd een terugvalrisico bestaat. Dat is niet altijd te voorkomen, maar in elk geval is een consequente, intensieve begeleiding hierbij van belang. Wij kennen onze cliënten goed en kunnen rekening houden met hun kwetsbaarheden. Voor inclusie moet je moeite doen. Dat is zo, maar als het lukt, is het zo waardevol en zo mooi. Dat is de moeite meer dan waard.”

Deel dit bericht