Partners 99vanZuid-Kennemerland & IJmond nemen deel aan Praktijktafel De Normaalste Zaak en Tweede Kamerleden


Maandag 26 maart vond een ontmoeting plaats tussen ca. 70 werkgevers, aangesloten bij De Normaalste Zaak, en Tweede Kamerleden van CDA, VVD, D’66, Groen Links en SP.

In drie ronden werden ervaringen uitgewisseld. Daarnaast werden suggesties verzameld voor gemeentefracties, die coalitiegesprekken (gaan) voeren.

Onder de deelnemers een achttal partners van de 99vanZuid-Kennemerland & IJmond, Brigitte Paulissen en Peter Don, die als gespreksleiders optraden.

Indrukwekkend was het optreden van twee dansers, waarvan de dame in een rolstoel. Een prachtig en ontroerend voorbeeld van samenwerking tussen mensen met en zonder beperking.

Op de site van De Normaalste Zaak meer informatie over deze bijeenkomst.