2dA BV


Sector:ICT

 

Over 2dA

2dA is dé digitaliseringspartner als het draait om doelgericht, vertrouwelijk en toekomstgeschikt digitaliseren van analoge of deels digitale archieven. 2dA ontwikkelt en realiseert in het oog springende digitaliseringtrajecten voor het midden-/grootbedrijf en overheidsinstanties.

In de visie van 2dA past het streven naar een sociaal verantwoord ondernemen (MVO). Afhankelijk van projectdoelen, vertrouwelijkheid van gegevens en werkomstandigheden stimuleert de 2dA procesmanager de inzet van onder meer gemotiveerde SW-geïndiceerden, langdurig werkelozen en anderen met een achterstand tot de reguliere arbeidsmarkt. 2dA onderhoudt hiervoor nauwe samenwerkingen met een aantal Sociale Werkplaatsen.