2TestIT


Sector:ICT

 

Over 2TestIT

2TestIT is een bedrijf waarvan het de doelstelling is om werk te organiseren in het IT-testdomein voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

2TestIT levert hiermee een bijdrage aan de doelstelling van de Participatiewet. Werkgevers en de overheid moeten tot 2026 in totaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij proberen werkgevers te helpen bij het zo goed mogelijk invullen van deze regeling (banenafspraak). Onze dienstverlening sluit naadloos aan op deze afspraak en kan zowel maatschappelijke als financiële voordelen opleveren.

Klik hier voor meer informatie over 2TestIT