ABN AMRO


Sector:Financiële Dienstverlening

 

Over ABN AMRO

ABN AMRO heeft inmiddels in totaal 75 FTE, specifiek voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit vindt plaats op een centraal budget. Vanuit dit budget krijgen afdelingen de kans om meer ervaring op te doen in het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Met regulier salaris, een leidinggevende en een professionele beoordeling waarbij wel extra gekeken wordt naar ’talenten’ in plaats van ’beperkingen’.

Elk jaar kan een kandidaat bij een voldoende beoordeling óf verlengd worden op het centrale budget met een maximum van twee jaar óf regulier instromen in de reguliere business van ABN AMRO. We richten ons bij ABN AMRO primair op de duurzame instroom van een kandidaat.

Daarnaast heeft ABN AMRO in het kader van haar ’sociale zorgplicht’ extra middelen tot haar beschikking om interne medewerkers met een beperking blijvend binnen haar eigen organisatie aan de slag te houden op een manier die past bij hun talenten. Er bestaat het interne netwerk B-Able specifiek voor mensen met een arbeidsbeperking, er is een autisme ambassadeur en zelfs een Participatieadviseur die onze klanten helpt bij hun ambities op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt.

Als partner van De Normaalste Zaak heeft ABN AMRO zich aangesloten bij de 99vanGroot-Amsterdam, de 99vanMaastricht-Heuvelland, de 99vanRotterdam en de 99vanZuidKennemerlandIJmond om ook regionaal te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt.


Goed voorbeeld Banenafspraak: ABN AMRO

Donald Willenborg, Program Manager Diversity & Inclusion bij ABN AMRO vertelt over het diversiteitsbeleid. “Wij hanteren twee motivaties. De eerste is de morele: het is gewoon om iedereen een gelijke kans te geven. En er is ook een zakelijke motivatie: een diversiteitsbeleid is good for business, ook niet geheel onbelangrijk.” ABN AMRO werkt met mensen met een beperking en met talent via een duurzame en goede instroom en het is volgens Willenborg heel belangrijk dat de top van het bedrijf erachter staat zodat het belang ervan topdown in het bedrijf gevoeld wordt.

Bekijk de hele compilatie van de partners van De Normaalste Zaak.