Academisch Medisch Centrum (AMC)


Sector:Zorg en Welzijn

Over het Academisch Medisch Centrum

Het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam is één van de acht universitair medische centra in ons land en wordt op het gebied van de academische geneeskunde gerekend tot de internationale top.

In dit ziekenhuis gaan vernieuwende geneeskunde en medische topwetenschap hand in hand. Als universitair medisch centrum heeft het AMC drie hoofdtaken. Voorop staat de behandeling van patiënten. Daarnaast wordt in het AMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek verricht. Derde hoofdtaak is het verzorgen van onderwijs en opleiding.

Naast de ziekenhuisafdelingen en facultaire afdelingen herbergt het AMC het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (een KNAW-instelling), de medische afdeling van het Koninklijk Instituut voor de Tropen en het Academisch Psychiatrisch Centrum.

Het AMC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).