Actenz Bennebroek (GGZ inGeest)


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over Actenz Bennebroek

Actenz heeft tot doel de sociale en maatschappelijke participatie van mensen die kwetsbaar zijn door psychische problematiek, te optimaliseren. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de cliënten en hun omgeving, behandelaren en ketenpartners.

Onder het motto ‘Meedenken meedoen’ behartigt Actenz de belangen van cliënten waarin de hulpvraag, wensen en mogelijkheden van de cliënt centraal staan. Onder begeleiding van deskundige en betrokken medewerkers helpt Actenz cliënten bij het (her)nemen van de regie over hun leven, zodat ze vanuit eigen kracht keuzen kunnen maken die leiden tot een betere kwaliteit van leven.