Atelier3D


Sector:Maatschappelijke Organisaties

 

Over Atelier3D

Duurzaam Denken en Doen is een Zutphens netwerk van maatschappelijke organisaties, zelfstandige ondernemers en kennis- en scholingsinstellingen die actief zijn met duurzaamheid. Door samen te werken zal creativiteit, passie, kennis en kunde tot meer en betere resultaten leiden. Atelier3D verbindt, lokt uit, organiseert, coördineert en programmeert met als doel een duurzaam Zutphen. Dit alles in verbinding met de samenleving, want dáár moet het gebeuren.