Babbage


Sector:ICT

 

Over Babbage

Ons doel is een samenleving waarin iedereen succesvol kan leren, studeren, werken en kan deelnemen aan de maatschappij. Babbage streeft dit doel na door het optimaliseren van de toegankelijkheid van informatie en compensatievaardigheden aan personen met een visuele-, motorische- of leesbeperking. Dit doen we door de inzet van ondersteunende technologie en specialistische dienstverlening zoals training vanuit de Babbage Academy en technische maatwerkoplossingen.