BedemZorg


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over BedemZorg

BedemZorg organiseert in de wijk ontmoeting, ondersteuning, hulp en zorg. Dat doet zij samen met buurtbewoners. Daarbij maakt zij gebruik van wijkkamers waar iedereen welkom is.

Buurtbewoners zijn welkom om mee te doen als deelnemer aan activiteiten of als vrijwilliger. Daarbij worden eigen initiatieven zeer op prijs gesteld.

In de wijkkamer is een informatiepunt aanwezig op het gebied van welzijn en zorg. De coördinator inventariseert de vragen en verwijst eventueel door naar andere instanties.

Voor mensen met geheugenproblemen en dementie biedt BedemZorg informatie en advies. In het Ontmoetingscentrum in de wijkkamer vinden mensen met dementie en hun mantelzorgers een plek waar professionele begeleiders een dagprogramma bieden, opgesteld naar de wensen van de bezoekers.
Er is een Geheugenpunt waar men boeken, tijdschriften en DVD’s kan inzien en waar men materialen kan lenen om beter om te gaan met geheugenproblemen.