Boerderij Vorster Hand


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over Boerderij Vorster Hand

Onze missie is om door middel van het bieden van leermogelijkheden, zinvol werk, professionele zorg en begeleiding een bijdrage te leveren aan de gezondheid, zelfredzaamheid, persoonlijke ontwikkeling en sociale integratie van mensen met een ondersteuningsvraag.

Ons uitgangspunt daarbij is, om dit op zo’n manier te doen dat er recht wordt gedaan aan de verscheidenheid van alle mensen die gebruik maken van onze diensten en zij volledig zichzelf kunnen zijn op een bij hen passende plek in de samenleving.

Hierbij maken we optimaal gebruik van de kansen en mogelijkheden die de groene omgeving biedt. Zo ontstaat rust, ruimte en structuur voor mensen met een ondersteuningsvraag binnen een veilige omgeving en dit creëert ruimte voor stabiliteit, groei en ontwikkeling.