Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang ziet als een duurzame publieke voorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Een wettelijk verankerde basisvoorziening die zorg draagt voor de ontwikkeling van kinderen en het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren.

Zo levert kinderopvang een bijdrage aan de leefbaarheid van de samenleving. Kinderopvang wordt georganiseerd vanuit een maatschappelijke opdracht, waarbij rendementen behouden blijven voor de organisatie en/of aangewend worden voor duurzame kwaliteit en innovatie van de kinderopvang.