Buiten Gewoon


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over Buiten Gewoon

Buiten Gewoon is een jong bedrijf dat is opgezet met een sterk sociaal-maatschappelijk oogmerk. Dit houdt in dat we mensen die door een arbeidsbeperking weinig kansen krijgen om zich te ontplooien op de arbeidsmarkt, die kansen wél willen bieden. Daarbij gaan we uit van de kwaliteiten van de werknemer, in plaats van te kijken naar zijn of haar beperking.

Wij zijn ervan overtuigd dat deze mensen met de juiste werkervaring, begeleiding en scholing hun potentieel toch maximaal kunnen gaan benutten. En dat ze uiteindelijke op eigen benen kunnen staan. Het doel is dan ook om onze werknemers indien dit in hun mogelijkheden ligt na 1 à 2 jaar te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt
De juiste sfeer binnen een bedrijf kan een uitermate positieve invloed uitoefenen op de ontwikkeling van werknemers. Dit is dan ook een belangrijke speerpunt van onze visie.