Cibap


Sector:Onderwijs

 

Over Cibap

Cibap, de toonaangevende vakschool waar talentvolle studenten worden uitgedaagd uit te blinken als toekomstig beroepsbeoefenaar. Vak- en didactisch bekwame onderwijsgevenden moedigen de studenten aan hart, hoofd en handen in te zetten en zich te ontwikkelen in een uitdagende en praktijkgerichte leeromgeving. Wij beogen daarmee onze studenten te stimuleren zelfstandig te communiceren, na te denken en te handelen en zich zo te ontwikkelen tot zelfredzaamheid.