De Onderwijsspecialisten


Sector:Onderwijs

 

Over De Onderwijsspecialisten

De Onderwijsspecialisten is een stichting van scholen in het speciaal basis onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs in de regio’s Arnhem, Overbetuwe, Zuidwest-Veluwe, Liemers, Achterhoek en Stedendriehoek.

Speciaal onderwijs
Bij De Onderwijsspecialisten werken ongeveer 1.600 medewerkers op 25 scholen voor 3.400 leerlingen tussen de 4 en 20 jaar die extra ondersteuning nodig hebben. Omdat ze moeilijk leren, een lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag. Onze medewerkers begeleiden ook leerlingen met speciale hulpvragen én hun leraren in het regulier onderwijs.