Dekker Holding Krabbendam B.V.


Sector:Bouwnijverheid en Vastgoed
Activiteiten:Aannemingsbedrijf, aannemer in de bouw
Medewerkers:150 FTE, 4 van de 150 zijn Wajong/schoolverlaters. Daarnaast 20-25 werkervaringsplekken (BBL traject – schoolverlaters) en ook een aantal ouderen

 

Over Dekker Holding Krabbendam B.V.

Dekker Holding Krabbendam B.V. werkt vanuit een sterke maatschappelijke betrokkenheid en is daardoor altijd op zoek naar de juiste balans tussen mens, milieu en meerwaarde. Vanuit deze gedachte bouwen en sturen we onze bedrijven. In onze ondersteunende activiteiten richten we ons dan ook vooral op deze drie aspecten. We werken hard en structureel aan het aannemen en opleiden van goede, gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers. We stellen onze medewerkers in staat om zich maximaal te ontplooien door het aanbieden van in- en externe opleidingen en trainingen middels een persoonlijk ontwikkelingsplan. Daarnaast zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de werkomgeving en het materieel voor de juiste ondersteuning zorgen.