E-Care Reverse Logistics B.V.


Sector:Transport en Opslag

 

Over E-Care Reverse Logistics B.V.

E-Care Reverse Logistics B.V. biedt oplossingen voor het goed en efficiënt afhandelen van geretourneerde en/of defecte consumentengoederen.

Ontstaan vanuit de verzelfstandiging van de Philips technische diensten in Nederland ligt het DNA van E-Care in de after sales markt voor consumentenelektronica. Deze markt kenmerkt zich door een grote diversiteit aan processen en voorwaarden waarbij aan de verschillende deelaspecten (logistiek, techniek, informatieverstrekking en regelgeving) hoge eisen worden gesteld.

Klantenbinding (customer loyalty) wordt in deze markt beschouwd als één van de belangrijkste aspecten omdat product- en prijsverschillen niet of nauwelijks meer bestaan. In deze sterk concurrerende markt heeft E-Care een dienstenportfolio ontwikkeld die zij thans aanbiedt aan winkelketens, online retailers, distributeurs en importeurs.

De diensten van E-Care zijn allemaal gericht op het op zo effectief (lees: slim) en efficiënt (lees: goedkoop) mogelijk behouden of creëren van waarde aan geretourneerde producten, waarbij de klantrelatie tussen haar opdrachtgevers en de eindgebruiker centraal blijft staan en gerespecteerd zal worden.