Geluidsanering BV


Sector:Bouw en Techniek

 

Over Geluidsanering BV

Adviesbureau Geluidsanering BV is een nieuw bouwakoestisch adviesbureau. Wij richten ons alleen op de berekening van geluidwering van gevels van woningen of andere geluidgevoelige gebouwen. Daar waar andere adviesbureaus zich ook bezig houden met allerlei geluidzaken richten wij ons alleen op een vlotte afhandeling van zogenaamde geluidweringsprojecten.

Dit zijn voor het grootste deel saneringsprojecten in het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai (SSV). Maar ook andere gevelweringsprojecten in het kader van reconstructies van wegen en nieuwbouw van woningen.