Goed werk B.V.


Sector:Bouw en Techniek

 

Over Goed werk B.V.

Goed werk kent haar oorsprong in moederbedrijf Het Werkt. Het Werkt is een kleinschalig en betrokken begeleidingsbureau dat maatschappelijke participatie als centrale doelstelling heeft.

Om een praktische invulling te kunnen geven aan deze maatschappelijke betrokkenheid gaat Het Werkt in 2012 samenwerken met een binnenstedelijke gebiedsontwikkelaar. In het braakliggend industrieel gebied De Spoorzone wordt het Servicebureau geboren. Het Servicebureau zorgt in het eerste jaar voor het ‘leefbaar’ maken van het gebied. Er worden werkruimtes geschilderd en gestoffeerd, er wordt schoongemaakt, er wordt onderhoud gepleegd en facilitaire taken worden opgepikt.

Er wordt veel kennis vergaard voor diverse disciplines door de deelnemers van Het Servicebureau. Deze deelnemers komen uit alle geledingen van Het Werkt. Ook vrijwilligers sluiten zich aan bij Het Servicebureau. Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook om zichzelf te prikkelen tot groei en meedoen.