Herstelacademie Haarlem en Meer


Sector:Onderwijs

 

Over Herstelacademie Haarlem en Meer

Op 6 maart 2018 is de Stichting Herstelacademie Haarlem en Meer opgericht. Inmiddels is de Herstelacademie een heuse organisatie geworden, met een stichtingsbestuur en een dagelijks bestuur. Daarnaast zijn er twee mensen werkzaam op de (cursisten-)administratie en hebben we een vrijwilligerscoördinator aangesteld. Er zijn ook diverse zzp’ers die werkzaamheden verrichten voor de Herstelacademie.

Het grootste deel van de medewerkers bestaat echter uit vrijwilligers: docenten, trainers, procesbegeleiders, lunch-medewerkers, e.d. Naast het educatieve programma is er ook Punt 3, een informatiepunt waar je vragen kunt stellen en in gesprek kunt gaan met een peer worker.