i-did


Sector:Energie en Duurzaam

 

Over i-did

i-did heeft een tweeledig doel waarbij mens en milieu centraal staan. Ons doel is om iedereen bij de samenleving te betrekken en om de bewustwording omtrent de waarde van textiele grondstoffen en hergebruik te vergroten. Dit realiseren we door:

  • Samen te werken met bedrijven en modelabels die ook geloven in een sociale en circulaire samenleving.
  • Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt educatie, empowerment en werk te bieden.
  • Met liefde van “textielafval” mooie designproducten te maken.

i-did helpt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt met werkervaring, empowerment en opleiding. Onze producten maken wij van gerecycled textieloverschot.