MEE Friesland


Sector:Maatschappelijke Organisaties

 

Over MEE Friesland

MEE Friesland werkt samen met gemeenten en welzijns- en zorgorganisaties in haar regio om er voor te zorgen dat kwetsbare burgers mee kunnen (blijven) doen in de maatschappij. We zetten projecten op die zorgen voor sociale activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

We hebben op het ogenblik twee mensen in dienst met tijdelijke, betaalde part-time contracten. Iemand op de administratie, en iemand als hulp bij de receptie. We willen dit verder uitbreiden. We zijn via job-carving ook aan het onderzoeken of we ook mensen in de ondersteuning van sociale wijkteams kunnen plaatsen.