MEE Plus


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over MEE Plus

MEE ondersteunt mensen met een (vermoeden van een) beperking, bijvoorbeeld een lichamelijke, verstandelijke beperking, chronische ziekte of een vorm van autisme.

We gaan uit van de eigen kracht van de cliënt en zijn omgeving en willen zijn zelfredzaamheid vergroten. Ook geeft MEE gemeenten en organisaties inzicht in het werkveld, de wet- en regelgeving en de invloeden op het leven van en de omgang met iemand met een beperking. We reiken oplossingen aan, coördineren deze en we bouwen een duurzaam, informeel netwerk rondom deze mensen.