MEE West-Brabant


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over MEE West-Brabant

MEE maakt meedoen mogelijk! De focus van MEE West-Brabant ligt op participeren. Meedoen dus, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Een van onze beloften hierbij is om dit zo eenvoudig mogelijk te realiseren.

MEE richt zich op burgers met (tijdelijk) beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid en problemen met het zelfstandig participeren in de samenleving. MEE heeft daarbij specifieke toegevoegde waarde als het gaat om inclusie en leven met een beperking (mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische kwetsbaarheid).

De professionals van MEE zetten zich maximaal in om onze unieke expertise te borgen en overal in ons werkgebied beschikbaar en toegankelijk te houden. Wij werken samen in integrale teams met zowel professionals als vrijwilligers en informele netwerken.

MEE West-Brabant gelooft in participatie, in een inclusieve samenleving. Wij ondersteunen dat door mensen meer eigen regie te geven. Dat geldt ook voor de mensen die bij ons werken.

Wij moedigen medewerkers aan om zichzelf te zijn en hun individuele vaardigheden en expertise in te zetten. Om mee te denken en praten over belangrijke ontwikkelingen. MEE wil zijn medewerkers graag binden en boeien. En natuurlijk ontplooiingsmogelijkheden bieden, zodat hun professionele groei wordt gestimuleerd. Daarbij vinden we het belangrijk dat medewerkers plezier in hun werk hebben waar collegialiteit en informele sfeer hand in hand gaan.

Binnen de MEE organisatie wordt het normaal gevonden ook als werkgever mensen met een arbeidshandicap de gelegenheid te geven hun mogelijkheden te benutten.
MEE zet waar mogelijk mensen in met een arbeidshandicap en heeft hierbij een actief personeelsbeleid.
Van vrijwilligerswerk, werkervaringsplaatsen, stages, etc. tot arbeidsovereenkomsten die recht doen aan inclusie.