Meerlanden


Sector:Zakelijke Dienstverlening

 

Over Meerlanden

Meerlanden werkt samen met gemeenten en bewoners aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doen wij door uw buurt schoon, heel en veilig te houden en door uw afval innovatief in te zamelen en te verwerken. Dat levert u en ons grondstoffen en energie op!

De Meerwinkel is het kringloopwarenhuis van Meerlanden. Hier worden werkplekken gecreëerd voor maatschappelijk stagiairs, Participatiemedewerkers, vrijwilligers, re-integratiemedewerkers en inburgeraars.