Meerlanden


Sector:Zakelijke dienstverlening
Activiteiten:Duurzame dienstverlener in openbare ruimte. Regie, advies en uitvoering van beheer openbare ruimte en afval, of wel grondstof, en producent bio-energie
Medewerkers:285; aantal arbeidsgehandicapten: Wwb / WIJ (3), WAO (5), Wsw (2) + (ca 78), WW (3), BBL /BOL (3), WIA (2)
Overwegende contractvorm:Stage / werkervaringsplek (2), Proefplaatsing (2), Detachering SW of elders (78), In dienst via regeling begeleid werken (2), Reguliere arbeidsovereenkomst (12)

 

Over Meerlanden

Meerlanden werkt samen met gemeenten en bewoners aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Dit doen wij door uw buurt schoon, heel en veilig te houden en door uw afval innovatief in te zamelen en te verwerken. Dat levert u en ons grondstoffen en energie op!

De Meerwinkel is het kringloopwarenhuis van Meerlanden. Hier worden werkplekken gecreëerd voor maatschappelijk stagiairs, Participatiemedewerkers, vrijwilligers, re-integratiemedewerkers en inburgeraars.